Pozorovatelny ve stromech byly za první světové války velmi obvyklé a používaly je všechny armády.

Pozorovatelny ve stromech byly za první světové války velmi obvyklé a používaly je všechny armády. | zdroj: pinterest


Umělé stromy sloužily za první světové války jako důmyslné pozorovatelny

TÉMATA: první světová válka | technologie | vojenská taktika

user-avatar

Tomáš Chalupa

14. 10. 2019 | 11:30

Pozorovat nepřítele ze vzdálenosti pouhých desítek metrů a sám nebýt odhalen? Přesně tohle umožňovaly umělé mrtvé stromy, které byly rozesety mezi zákopy první světové války. Co se zdálo být jako uschlý pahýl, který jakousi náhodou přežil bombardování, mohl uvnitř skrývat vojáka s dalekohledem.

Kdo s používáním umělých stromů začal jako první, se neví. Obecně se má za to, že první byli Britové a Francouzi následovaní Němci, ale podle některých byli první Němci. Každopádně tyto pozorovatelny používaly obě strany.

Umístit umělý strom na bojiště ale nebylo nic jednoduchého. Hlídky neustále sledovaly frontu a asi by si všimly, že přes noc přibyl na bojišti nový strom. Musel se proto najít vhodný, už existující strom a ten přes noc nahradit pokud možno co nejpřesnější napodobeninou. Byla to tedy práce pro zručné řezbáře a malíře, aby podobný strom vytvořili.  V noci pak pracovní čety pokácely původní strom a vztyčily nový. Aby nebyl slyšet zvuk práce, artilerie zahájila palbu a překryla tak zvuky pil.

Do stromu pak v noci usedl voják, který po žebříku vylezl do jeho koruny a odtud dobře skrytými otvory pozoroval nepřátelské linie. Většinou tam musel vydržet celý den, než se za noci zase vrátil do svého zákopu.

Je zajímavé, že tyto pozorovatelny byly nesmírně úspěšné a jen minimum z nich bylo v průběhu bojů odhaleno. Nejčastěji se na ně přišlo, když se posunula fronta. Útočníci přešli kolem stromu a všimli si, že s ním je něco v nepořádku. Pokud byl útok náhlý a překvapivý, měli šanci v něm dokonce objevit i samotného pozorovatele. Většina stromů ale zůstala neodhalena.

 

user-avatar

Tomáš Chalupa

14. 10. 2019 | 11:30

Zavří­t reklamu