válkaČeskoslovenskoobjevy

Ukřižování byl ve starém Římě běžný trest, smrt byla dlouhá a bolestivá

Ukřižování byl ve starém Římě běžný trest, smrt byla dlouhá a bolestivá
Zdroj: Wikimedia Commons
+ 4 fotky+ 5 fotek

Ježíš Kristus se ocitl na kříži nikoliv pro rouhání, ale kvůli pobuřování lidu, což byl civilní prohřešek, a nikoliv náboženský. Za ten se uděloval bolestivý a spektakulární trest ukřižování, který Řím v podobných případech uplatňoval často.

Tomáš Chalupa 5. dubna 2021

Ukřižování se praktikovalo velmi často. Oba dva muži ukřižovaní s Ježíšem byli obyčejní zloději, ale i pro ně byl připraven tento trest. Ukřižování byl způsob, jak vyslat jasnou a viditelnou zprávu „nečiňte to, co tito lidé, jinak skončíte jako oni“. Nic nemohlo děsit více než pozorovat ukřižované, jak dlouhé hodiny a dny umírají přibití na dřevěné konstrukci. V tomto smyslu bylo ukřižování politickou zbraní a nástrojem teroru.

Ukřižování používali Římané s oblibou také na územích, která dobyly. Nic nemohlo zlomit odpor případných rebelů více než pohled na ukřižované spolubojovníky. Počty takto ukřižovaných šly do desítek tisíc. Podobně dopadli zajatí rebelové ze Spartakova povstání.

Ukřižování lze jednoznačně považovat za mučení, a nikoliv popravu. Ukřižování se skutečně provádělo pomocí přibitých hřebů procházejících skrz na skrz hřbety rukou a nárty nohou, nebožáci nebyli ke kříži jen přivazováni, jak se někdy nesprávně uvádělo nebo zobrazovalo. A zdaleka nemuseli dotyční trávit své poslední chvíle v poloze s hlavou nahoře. Zhusta se ukřižovávalo také hlavou dolů, což mělo za následek rychlejší smrt, protože krev, která se nahrnula do hlavy, způsobila zástavu srdce.

Ježíš zemřel po šesti hodinách na kříži, ale čas, po kterém zemřeli odsouzení, se různil, utrpení mohlo trvat od 3 až 4 hodin až do 3 až 4 dnů! Vliv hrálo jednak celkové zdraví a věk odsouzenců a pak také stav, v jakém se na kříž dostali. Často totiž předtím byli zbičováni, ztratili mnoho krve, měli další zranění způsobená dřívějším mučením, takže byli velmi traumatizovaní. Tělo v takovém stavu nevydrží dlouho hrůzné mučení ukřižování. Kromě srdečních zástav docházelo na kříži také k problémům s dýcháním. Člověk zavěšený za ruce na dlouhou dobu postupně nemůže popadnout dech a ztrácí schopnost normálně se nadechnout.

Thumbnail # Turínské plátno je podvrh. Krvavé cákance neodpovídají ukřižování
Mohlo by Vás zajímat:

Turínské plátno je podvrh. Krvavé cákance neodpovídají ukřižování

Ukřižování byl zkrátka trýznivý, nesmírně bolestivý a nehumánní způsob, jak někoho sprovodit ze světa. Nikdo kromě Římanů se k podobným praktikám neuchyloval. Ani barbaři, kterými Římané pohrdali jako nižšími rasami, nezabíjeli zajatce či nepřátele takovým způsobem. Cesty lemované umírajícími ukřižovanými lidmi v různém stádiu agónie, ukazovaly každému, jak krutá smrt čeká na každého, kdo by se protivil mocnému římskému impériu.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu