válkaČeskoslovenskoobjevy

UFO, nebo vulkán? Vědci se pokoušejí objasnit, jak vznikl záhadný Patomský kráter

UFO, nebo vulkán? Vědci se pokoušejí objasnit, jak vznikl záhadný Patomský kráter
Zdroj: wikipedia commons
+ 5 fotek+ 6 fotek

Co přistálo v hloubi sibiřských lesů – UFO, nebo meteorit? 40 metrů vysoká nakupenina hlíny a kamení nebyla až do počátku nového milénia řádně prozkoumána, nyní se však zdá, že ruští vědci pro ni našli rozumové vysvětlení.

Yvonne Pokorná 23. ledna 2019

Uprostřed hustě zalesněné ruské tajgy na jihovýchodě Sibiře se do výšky pne podivuhodný geologický útvar. Vědci mu dali název Patomský kráter podle nedaleké řeky, místní mu přezdívají Hnízdo ohnivého orla, i když není známo proč. V roce 1949 jej v odlehlé části na severu Irkutské oblasti objevil ruský geolog Vadim Kolpakov. Do té doby o něm věděla jen hrstka domorodců. Ti se ale Patomskému kráteru obloukem vyhýbali, neboť jej považovali za nebezpečné místo. Stejně tak lesní zvěř. Traduje se, že kdo toto místo navštívil, zemřel záhadnou smrtí, a rovněž domácí zvířata zmizela beze stopy. Sám Kolpakov se o něm dozvěděl od místních, když v oblasti zakresloval geologické mapy.

“Myslel jsem, že jsem se zbláznil,” vzpomínal na první dojmy, když poprvé spatřil Patomský kráter. “Z dálky mi připomínal obří důlní jámu a dokonce mě napadlo, že tam budou lidé. Co by tam ale dělali? Je tady neprostupná část tajgy. Navíc nikde v okolí žádné pracovní tábory, to jsem si byl jistý. Myslel jsem si, že by mohlo jít o archeologický artefakt, ale místní Evenkové a Jakuti nejsou přece starověcí Egypťané. Nedokáží budovat kamenné pyramidy.”

Kolpakov se zprvu domníval, že jde o vyhaslou sopku. Brzy ale zjistil, že kráteru chybí jícen a nikde nejsou ani stopy po lávě či sopečném popelu. Bližší zkoumání ukázalo, že jde o obrovskou nakupeninu rozříštěných kusů vápence, odhaduje se, že váží kolem jednoho milionu tun.

Na podivný útvar se na nějaký čas zapomnělo, poprvé byl vyfotografován z vrtulníku až v roce 1971. Šedivá hora připomíná kráter na povrchu Měsíce, má seříznutý vrchol a uvnitř kopulovitou vyvýšeninu, takže to vypadá, jako by v něm sedělo veliké vejce. Útvar je vysoký 70 metrů, u základny dosahuje průměru 180 metrů, na hřebeni pak 86 metrů.

Patomský kráter zblízka

Patomský kráter zblízka

První velká vědecká expedice se na toto místo vypravila v roce 2005 a není bez zajímavosti, že její šéf tu dostal srdeční záchvat, po kterém krátce nato zemřel, což někteří brali jako zlé znamení.

Výzkum tehdy přinesl několik záhadných skutečností. Měřením radioaktivity bylo zjištěno, že v okolní krajině je její hodnota dvojnásobná než uprostřed kráteru. Na jinak holém povrchu hory vědci objevili několik stromů, podle nichž bylo možno určit stáří kráterů. To by nemělo přesáhnout 250 let, což potvrzuje i neporušený tvar, ostrá kráterová hrana i speciální akustické měření. Výsledky zkoumání letokruhů navíc naznačují, že někdy v polovině 19. století došlo v okolí kráteru k prudkým výkyvům životních podmínek, jejich příčinu se vědcům zatím nepodařilo objasnit.

Největší záhadu však přineslo magnetometrické měření útrob kráteru. Ukázalo, že v hloubce 100 až 300 metrů pravděpodobně leží předmět z feromagnetického materiálu. Jestli se jedná o kobalt, železo, nikl nebo snad slitinu kovů, není jasné. V oblasti, kde se Patomský kráter nachází, je však výskyt železitých rud podle dostupných výzkumů nulový. Měření naznačují, že by se mělo jednat o válcovitý objekt o délce šest až šestnáct metrů a o průměru tři metry.

Neobvyklý kamenný útvar uvnitř kráteru

Neobvyklý kamenný útvar uvnitř kráteru

Záhada rozluštěna?

Kolem původu Patomského kráteru se vyrojila řada teorií, od nárazu mimozemské lodi po podzemní nukleární reakci. Někteří vědci se domnívali, že kráter představuje stopy po pádu velkého superhustého meteoritu, který poté zmizel pod zemí, jiní – že kráter je hlubinný výron plynu. Další specialisté tvrdili, že jde o fragment Tunguzského meteoritu.

V letech 2006 až 2010 následovaly další vědecké expedice, které se pokoušely záhadu objasnit. Zjistilo se například, že Patomský kráter má kruhovou strukturu sestávající z kruhů utvořených v různých dobách. Na vytvoření tohoto kráteru se podílely minimálně tři různé vnitřní procesy.

Vědci nakonec vyloučili teorii o dopadu meteoritu i to, že by útvar vznikl zmrazením zvodnělých vrstev. Dospěli k závěru, že Patomský kráter se utvořil následkem takzvané freatické erupce, kdy motorem exploze je vzniklá pára. K tomu dochází buď při pronikání magmatu do hornin s obsahem vody nebo v důsledku poruchy a dekomprese ohřátých vodnatých hornin.

Oč jde? Vodnatá hornina či minerál je látka, která prošla chemickou reakcí, při které se do její krystalické stavby zabudovala voda. Když na tuto horninu narazí vertikálně se pohybující magma, ohřeje vodu, vznikne vodní pára a ta způsobí explozi, která po sobě zanechá kráter a nakupeninu kamení.

Tato teorie vysvětluje, proč Kolpakov u kráteru cítil teplo, což může být důvodem, proč se zvířata tomuto místu vyhýbají a proč zde neroste vegetace. Nicméně, jestliže tam bylo dost magmatu a vodnatých hornin k vytvoření kráteru, proč těch kráterů není více?

Také stále chybí vysvětlení zvláštních událostí, ke kterým dochází v blízkosti kráteru. Kromě magnetických anomálií dosud nebyla objasněna již zmíněná existence kovového objektu uvnitř kráteru. Patomský kráter tak dál zůstává jedním z nejtajemnějších míst v Rusku a jeho záhadu snad odhalí až další důkladný průzkum.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu