válkaČeskoslovenskoobjevy

UFO existuje. Je ale mimozemského původu?

UFO existuje. Je ale mimozemského původu?
Zdroj: sciencealert.com

I přes množství hlášení o neidentifikovatelných létajících objektech se fenoménem UFO dosud žádná vláda ani vědecká práce důkladně nezabývala. Tedy aspoň ne veřejně. Ke změně dochází v posledních letech.

Simona Knotkova 30. července 2019

Anglickým termínem Unidentified Flying Object, zkráceně UFO, označujeme jev, kdy se po obloze pohybuje předmět, jehož původ nedokážeme logicky objasnit. Obecně si tento fenomén spojujeme s mimozemšťany. Podporuje to také množství děl populární kultury, kde se setkáváme například s obřími talíři plnými zelených mužíčků, kteří unáší pozemšťany. Ve skutečnosti ale neidentifikovatelné létající objekty nemusí mít s mimozemskými civilizacemi nic společného.

V roce 2008 vydali Alexander Wendt a Raymond Duvall práci pojmenovanou „Sovereignty and the UFO“ (Suverenita a UFO). Podle jejich teze nebylo UFO jako důkaz mimozemské civilizace nikdy dostatečně zkoumáno z prostého důvodu – lidstvo by tak muselo připustit, že po technologické stránce není nejvyspělejší formou života ve vesmíru.

„UFO nebylo nikdy systematicky zkoumáno vědou nebo státem, protože se předpokládá, že není mimozemského původu,“ stojí ve studii badatelů. „Ve skutečnosti to však nevíme, což z tabu UFO činí něco nepochopitelného. Tuto záhadu můžeme vysvětlit funkčními imperativy antropocentrické suverenity, která nemůže rozhodnout o výjimce UFO z antropocentrismu, aniž by o schopnost takového rozhodování zároveň nepřišla. UFO může být známo jenom tak, že se nebudeme ptát, co to je. Velká část vědeckých prací UFO ignoruje a považuje je jenom za objekty hodné posměchu a pohrdání.“

V posledních letech dochází v tomto směru ale ke změnám. V roce 2017 kupříkladu vyplavala na povrch informace o programu americké vlády, který v letech 2007 až 2012 studoval neidentifikovatelné objekty hlášené armádními piloty. O možné existenci mimozemského plavidla promluvili v loňském roce také astronomové. Záhadný mezihvězdný objekt pojmenovaný Oumuamua, který nezvyklou rychlostí prolétá sluneční soustavou, by podle nich mohl být solárním plavidlem umělého původu.

Na konci letošního května poté New York Times publikoval příběh pilotů, kteří v letech 2014 a 2015 byli denně svědky přeletů podivných objektů nad východním pobřežím Spojených států. Objekty neměly žádné viditelné motory a nezanechávaly za sebou oblaka výfuku. Pohybovaly se ovšem nadzvukovou rychlostí ve výšce kolem devíti tisíc metrů.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu