válkaČeskoslovenskoobjevy

Úděs archeologů: Aztécká obětní věž z lebek je mnohem větší, než mysleli

Úděs archeologů: Aztécká obětní věž z lebek je mnohem větší, než mysleli
Zdroj: sciencemag.org

Nový objev v mexické metropoli nenechá nikoho na pochybách, že aztécká civilizace byla jednou z nejkrutějších na světě. Bájná věž z lebek, kterou archeologové v roce 2015 objevili v Templo Mayor, jednom z největších chrámů v aztéckém hlavním městě Tenochtitlánu, má totiž mnohem děsivější rozměry.

Yvonne Pokorná 1. září 2018

Ve Velkém chrámu našli vědci v roce 2015 téměř 700 lebek slepených k sobě vápencem, které tvořily věž o průměru šesti metrů. Jak ale pozdější nález ukázal, šlo jen o zlomek tohoto morbidního památníku. Na stejném místě archeologové odkryli masivní dřevěný trám zvaný tzompantli. Ten tvořily vodorovné dřevěné tyče, které byly prostrčeny lebkami ze strany. Tyče pak byly nasazeny na kůly a lebky byly vystaveny na „odiv“ veřejnosti.

Podle velikosti a rozestupu otvorů, do kterých byly zasazeny dávno již uhnilé dřevěné tyče, vědci odhadují, že rozměry obdélníkového rámu dosahovaly 34 krát 12 metrů. To by v podstatě odpovídalo původnímu popisu španělských conquistadorů, kteří v 16. století pronikli do Tenochtitlánu a tvrdili, že v Templo Mayor napočítali kolem 130 000 lebek. Vzhledem k velikosti průměrné aztécké lebky mohla věž podle vědců obsahovat několik tisíc lebek.

Stopy po řezných ranách naznačují, že lebky byly precizně zbaveny kůže i masa, což vyžadovalo dlouholetou praxi. “Aztéčtí kněží měli velmi pokročilé anatomické znalosti, které se předávaly z generace na generaci,” poznamenala bioarcheoložka Ximena Chávezová. Nejprve z těla oběti vyřízli ještě tlukoucí srdce, považované za schránku lidské duše, a nabídli ho jako úlitbu bohům. Pak uřízli hlavu a nakonec do lebky z obou stran provrtali široké otvory.

Vyobrazení aztéckého chrámu a rámu z lebek v rukopise od Juan de Tovara z roku 1587.

Vyobrazení aztéckého chrámu a rámu z lebek v rukopise od Juan de Tovara z roku 1587.

Podle prvních analýz byli oběťmi těchto rituálů v 75 procentech případů muži, zbývajících 25 procent odkrytých lebek náleží ženám a dětem. Odlišnosti jejich chrupu a lebek naznačují, že se nejednalo o místní. „Hypoteticky, na tomto rámu máme vzorek populace z celé Mezoameriky. Je to bezkonkurenční. To nemá jinde obdoby,” uvedl antropolog Jorge Gómez-Valdés, který provádí izotopické a DNA analýzy lebek.

Překvapivě důkazy svědčí o tom, že tito cizinci žili měsíce ve městě, než byli obětováni. Byli zdraví, mladí (většinou mezi 20 a 35 lety) a docela pravděpodobně šlo o válečné zajatce a jejich rodiny.

Proč k těmto obětem docházelo? Podle svědectví španělských kolonizátorů stavěli Aztékové věž z lebek poražených a zajatých vojáků, která měla fungovat jako výstraha pro každého, kdo by se opovážil na jejich říši zaútočit. “Zabíjení zajatců, byť i v rituálním kontextu, je silný politický signál,” vysvětluje archeolog John Verano, jenž se specializuje na lidské oběti. “Je to způsob, jak navenek demonstrovat svoji moc a politický vliv i jak ovládat své vlastní obyvatelstvo.”

Další články

Zavří­t reklamu