válkaČeskoslovenskoobjevy

U Vjazmy pohřbili ostatky Napoleonových vojáků

U Vjazmy pohřbili ostatky Napoleonových vojáků
Zdroj: Wikimedia Commons
+ 2 fotky+ 3 fotky

Společný francouzský a ruský archeologický tým pod vedením Pierra Malinowského z Nadace pro rozvoj rusko-francouzských historických iniciativ odhalil v roce 2019 pozůstatky vykopávek. Nyní došlo ke slavnostnímu uložní ostatků vojáků do země.

Tomáš Chalupa 22. července 2021

Počasí při slavnostním ceremoniálu napodobilo počasí, které provázelo francouzský ústup z Ruska. Bylo příšerně, hustě sněžilo a mrzlo. Zástupci carského domu Romanovců, rodiny Muratů a francouzští diplomaté se i přes nepřízeň počasí zúčastnili pohřbu.
Kozáčtí vojáci nesli rakve s ostatky 126 osob, které byly uloženy do hromadného hrobu na hřbitově ve Vjazmě, asi 200 km od Moskvy.

Přibližně 100 herců oblečených v dobových kostýmech stálo vedle čestné stráže, zatímco zazněly ruská a francouzská hymna a dělostřelecká salva. Liturgie za zemřelé se zúčastnili katoličtí i pravoslavní kněží.
V rakvích byly uloženy ostatky 120 vojáků, tří žen a tří malých chlapců. Archeologové se domnívají, že ženy poskytovaly vojákům lékařskou péči a stravu a mladí chlapci působili jako bubeníci.
Potomek jednoho z předních Napoleonových generálů, princ Joachim Murat, uvedl, že obřad byl „symbolem vzájemného respektu“ mezi odvěkými nepřáteli.

Napoleon zahájil svůj ústup z Moskvy 19. října 1812, kdy nastala zima. Věděl, že není možné udržet jeho Grande Armée o síle 110 000 mužů mimo Moskvu přes krutou ruskou zimu, proto měl v úmyslu zamířit ke Smolensku. Cesta ale byla zamořena kozáckými nájezdníky a partyzány, kteří pravidelně kradli potraviny z francouzských zásobovacích konvojů a zajímali francouzské vojáky.
To znamenalo, že Francouzi museli ustupovat zpět po silnici směrem k Moskvě přes území již zpustošené Grande Armée, což vedlo k hladovění francouzských vojáků.

Než armáda dosáhla Vjazmy, klesl počet mužů na 55 000 a vojáci byli rozptýleni podél silnice v délce asi 100 kilometrů. Zadní voj byl obtěžován útoky kozáckých oddílů. Napoleon začal být nespokojený s veliteli zadního voje a nařídil generálu Neyovi, aby se se svým III. sborem zastavil ve Vjazmě a nechal projít starý zadní voj I., IV. a V. sboru.
Večer 2. listopadu 1918 si generál Michail Miloradovič se svými kozáckými a armádními generály všiml, že IV. a V. sbor francouzské armády předběhl I. sbor. Uvědomil si příležitost zničit francouzský I. sbor vedený generálem Louis-Nicolasem Davoutem a nařídil útok na následující ráno. Následná bitva byla jednou z nejkrvavějších v celém tažení. Výsledkem této krvavé řeži bylo zničení velké části města Vjazmy požárem. Večer se generál Ney probojoval z města a během noci ustoupil ke zbytku francouzské kolony. Během této bitvy dosáhly francouzské ztráty 6 000 až 8 000 mužů, kteří byli zabiti nebo vážně zraněni, a 4 000 mužů, které Rusové ztratili jako zajatce.

Další články

Zavří­t reklamu