válkaČeskoslovenskoobjevy

U Thermopyl byla ještě druhá bitva, Řekové zde vzdorovali Gótům

U Thermopyl byla ještě druhá bitva, Řekové zde vzdorovali Gótům
Zdroj: dailymail.co.uk

Thermopyly byly místem epické bitvy, kde 300 sparťanských bojovníků hájilo průsmyk proti přesile Peršanů. Historikové objevili záznam, kde se mluví ještě o jedné bitvě, která se zde odehrála o několik století později. Řekové se zde bránili invazi německých Gótů.

Tomáš Chalupa 30. března 2016

V Rakouské národní knihovně ležel kdesi hluboko v archivech spis, ve kterém se píše o velké bitvě v oblasti Thermopyl. Jenže se odehrála až v roce 250 našeho letopočtu. To už bylo Řecko součástí Římského impéria. Dávné bitvy Řeků s Peršany už odvál prach, Řím nyní čelil nebezpečí útoku německého kmene Gótů. Ti se snažili dostat do Thessaloniky právě skrze průsmyk u Thermopyl. Autor spisku Dixippus popisuje, jak se Řekové shromáždili v průsmyku ozbrojeni sekerami, kopími a všemožnými zbraněmi, které si muži dokázali opatřit. Proti nim směřovalo několik bojových kolon Gótů.

Pro Římany byli Gótové barbaři z pustin za Uralem, kolem Baltu i za Dunajem. Tehdy ještě tvořili jednotnou a mocnou sílu, později se rozdělili na dva kmeny Ostrogóty a Vizigóty. Vizigóti se nakonec s Římany spojili, Ostrogóti se přidali k Hunům.

V době bitvy však Gótové představovali pro Řím velké nebezpečí. Řekové se opevnili v průsmyku pod velením jistého Marianuse. Ten vyprávěl Řekům o dávné bitvě, kterou zde svedli Sparťané, aby je povzbudil a inspiroval. Bohužel zde spisek končí. Není tedy znám výsledek této doposud neznámé bitvy.

Další články

Zavří­t reklamu