válkaČeskoslovenskoobjevy

U Brna jsou k vidění zbytky německého radarové stanice Medvěd. Za protektorátu ji obsluhovalo 150 dívek

U Brna jsou k vidění zbytky německého radarové stanice Medvěd. Za protektorátu ji obsluhovalo 150 dívek
Zdroj: warhistoryonline.comn
+ 6 fotek+ 7 fotek

Protektorát Čechy a Morava byl pro Třetí říši mimořádně důležitý vzhledem k rozvinutému průmyslu. Bylo zde proto nainstalováno velké množství radarových stanic, které měly varovat před nálety spojenců. U Ivančic je k vidění jedna z radarových stanic s kódovým jménem Medvěd.

Tomáš Chalupa 4. července 2019

V Ivančicích ležících 25 kilometrů od Brna se nalézají pozůstatky německé radarové stanice. Oblast sloužila jako záložní polní letiště Luftwaffe, a byl zde proto také umístěn radarový systém, skládající se z jednoho radaru typu Jagdschloss a dvou radarů typu FuMG 65 Würzburg-Riese. Stanice nesla kódové označení Brumbär, tedy Medvěd.

Stanice byla součástí první linie výstražného protileteckého systému. Je zajímavé, že přestože se radarový systém začal budovat ihned po okupaci, nebyl až do konce války zcela dokončen. Někdy ve druhé polovině listopadu 1944 přijela na stanici skupina 150 mladých žen, které ji měly obsluhovat. Říkalo se jim blitzmädchen. Brzy měly dívky plné ruce práce, protože obrazovky radarů se plnily stovkami bombardérů směřujících nad území protektorátu z Itálie.

Dnes je z celé stanice dochováno jen málo. Z Jagdschlossu zbyla jen zarůstající hromada sutin, o něco lépe je dochováno postavení radarů Würzburg-Riese, které stále připomínají hexagonální betonové základy. Ovšem samotný radar je zaznamenán už jen na historických fotografiích. Naštěstí jsou na území České republiky stále k vidění dva radary Würzburg-Riese. Jeden je na Ondřejovské hvězdárně, druhý ve vojenském muzeu v Lešanech.

Další články

Zavří­t reklamu