Keltové byli vynikající kováři, o čemž svědčí i tato unikátní bronzová tlama kance. Foto: Tomáš Smrčka

Keltové byli vynikající kováři, o čemž svědčí i tato unikátní bronzová tlama kance. Foto: Tomáš Smrčka | zdroj: www.cestyapamatky.cz


Týnec nad Labem vydal své poklady. Nejvíce je ceněna keltská kančí hlava

TÉMATA: archeologie | nálezy | doba laténská | keltové | labe

user-avatar

Václav Pokorný

22. 02. 2018 | 12:45

Při archeologickém výzkumu provedeném v roce 2014 pod keltským hradištěm Kolo u Týnce nad Labem bylo objeveno mnoho zajímavých artefaktů. Neočekávaným a unikátním nálezem byla bronzová ozdoba v podobě hlavy kance, která byla původně součástí kování dřevěné nádoby. Jde o velmi propracovaný artefakt, který nemá v Čechách obdobu.

V rámci záchranného archeologického výzkumu vedeného Mgr. Zdeňkem Benešem bylo mezi jižními svahy keltského hradiště zvané Kolo a řekou Labem objeveno na ploše 1,3 ha osídlení z období laténské kultury (2. – 1. století př. n. l.). Tvořilo zázemí pro výše položené opevněného keltské hradiště. Během výzkumu zde bylo prozkoumáno 732 objektů a odkryto několik desítek domů, zahloubených chat a polozemnic. Keltské hradiště Kolo u Týnce nad Labem

Mezi nejvzácnější nálezy patří bronzová aplika, což je ozdobná součást dřevěné nádoby. Představuje hlavu kance, která byla z druhé strany přidělaná k nějaké pevné podložce. „A nejspíš je to výlevka, protože prostor uvnitř je dutý a nějaká tekutina asi vytékala tlamou zvířete,“ uvedl Zdeněk Beneš. Podle něj jde o unikátní doklad keltského umění, žádný podobný nález archeologové v Čechách nezaznamenali. „Je to neuvěřitelně detailní a i poměrně estetické,“ dodal Beneš. Kančí hlava z bronzu (po vyčištění)

V Týnci nad Labem byl nalezen také soubor mincí po keltském kmeni Bójů. Jde o 30 kusů stříbrných obolů, což byla nejběžnější keltská mince, která má na jedné straně koníčka a na druhé straně je obličej. Dále se našly dvě zlaté osminy statéru (duhovky) mušlové řady a jeden jihobavorský kvinár. Zajímavý je i nález bronzového prstenu se skleněnou vložkou s vyobrazením bájného ptáka gryfa, který byl vyroben na území současné Itálie. Železných artefaktů pak archeologové našli na nalezišti několik stovek. Zlatá duhovka

Množství nálezů dokazuje, že Labe bylo v době Keltů významnou vodní cestou, která spojovala východ se západem. Dnešní Týnec nad Labem, v jehož katastru se tato archeologická lokalita nachází, zřejmě již tehdy fungoval jako přístav.

Vedoucí výzkumného týmu Zdeněk Beneš uvedl, že archeologové na místě nálezy očekávali, ale překvapilo je, že jich tu bylo takové množství. Jen domů zde byly určitě desítky. Takže je otázkou, jaké poklady se skrývají na samotném hradišti, když podhradí je takto archeologicky bohaté.

user-avatar

Václav Pokorný

22. 02. 2018 | 12:45

Zavří­t reklamu