Dr. Yavuz Örnek z Ústavu námořních věd Istanbulské univerzity šokoval tureckou veřejnost poměrně netradičními pohledy na biblický příběh o potopě světa.

Dr. Yavuz Örnek z Ústavu námořních věd Istanbulské univerzity šokoval tureckou veřejnost poměrně netradičními pohledy na biblický příběh o potopě světa. | zdroj: odditycentral.com


Turecký akademik tvrdí, že biblický Noe varoval syna před potopou mobilním telefonem

TÉMATA: turecko | bible | korán | potopa | starý zákon | noe | noemova archa

user-avatar

Yvonne K.

8. 03. 2018 | 11:00

Turecký vysokoškolský učitel Yavuz Örnek vzbudil značný rozruch svými odvážnými tvrzeními v turecké televizi o tom, že lidstvo bylo před více než 10 000 lety mnohem technologicky pokročilejší, než je většina lidí dnes ochotna připustit. Podle něj Noe svou archu vybudoval z kvalitní ocele a jako pohon využíval jadernou energii.

Dr. Yavuz Örnek své kontroverzní pohledy na starozákonní biblický příběh představil začátkem 6. ledna ve veřejnoprávní televizi TRT. Informovaly o tom noviny Hürriyet Daily News. Mimo jiné tvrdil, že starozákonní prorok Noe kontaktoval svého vzdáleného syna pomocí mobilního telefonu, aby ho přesvědčil nalodit se na palubu jeho lodi s rodinou. Podle něj Noe nevzal na palubu po po dvou jedincích (jednom samci a jedné samici) ze všech žijících živočišných druhů, jak stojí v Bibli, místo toho ji naplnil živočišnými zárodky. Veškerý dnešní život na Zemi tak údajně pochází z této starodávné spermatické a vaječné banky

Spolu s Örnekem byl hostem pořadu profesor teologie Ömer Faruk Harman, který byl pozván, aby pohovořil o duchovním aspektu biblické potopy. Harman před kamerami Örneka vyzval, aby na důkaz svých tvrzení uvedl nějaká empirická fakta. Örnek, který pracuje v ústavu námořních věd na Istanbulské univerzitě, si místo toho pomohl citáty z Koránu.

“Vytvořily se obrovské 300 až 400 metrů vysoké vlny a jeho (Noemův) syn byl mnoho kilometrů daleko. Korán uvádí, že Noe hovořil se svým synem. Jak ale s ním mohl komunikovat? Šlo o zázrak? Možná ano, ale já se domnívám, že se svým synem komunikoval prostřednictvím mobilního telefonu,” prohlásil Örnek. “Jsem vědec, takže se vyjadřuji vědecky,” dodal.

Na toto téma Örnek vydal s podporou Istanbulské univerzity i knihu. V ní mimo jiné píše, že Noemova archa byla postavena z vysoce kvalitní oceli, kterou možná ani dnes ještě neumíme vyrobit, a poháněna byla jaderným reaktoremNoemova archa na olejomalbě od Edwarda Hickse (1846)

Noemova archa 
Podle Bible přikázal Bůh před spuštěním potopy hříšného světa spravedlivému Noemovi, aby postavil archu a v ní vedle své rodiny shromáždil všechny zvířecí druhy. Po opadnutí vod archa spočinula na hoře, údajně Araratu.

Podle knihy Genesis měl Noe postavit archu o rozměrech 300 × 50 × 30 loket, tj. přibližně 135 × 22,5 × 13,7 m, za předpokladu, že délka lokte činila 0,45 m (poměr délky a šířky byl 6 : 1, což se používá při stavbě lodí i dnes). Uvnitř byla archa rozdělena do tří podlaží. Do jednoho lokte pod okrajem střechy sahalo okno nebo světlík pro zajištění světla a větrání a v boku archy byly dveře pro naložení a vyložení nákladu. Hora Ararat v pohoří Ararat, kde podle Bible Noemova archa přistála

Obvykle je archa vykreslována jako loď; přímo v Genesis však takto popsána není. Je zde použito hebrejské slovo teva (truhla).

Archa byla postavena z dřeva „stromu gofer“ a zevnitř i zvenčí potřena dehtem, aby nepropouštěla vodu. Strom gofer (nebo „pryskyřičný strom“) bývá znalci považován za cypřiš, který je velmi vhodný ke stavbě lodí, protože je odolný vůči vodě a hnilobě.

Existuje široké spektrum interpretací původního biblického textu, od doslovných k alegorickým. Někteří taktéž prohledávají okolí hory Ararat, kde měli podle Genesis Noe s Archou nakonec přistát.

 

user-avatar

Yvonne K.

8. 03. 2018 | 11:00

Zavří­t reklamu