válkaČeskoslovenskoobjevy

Tunel s lebkami obětovaných dětí možná vede k dlouho hledaným hrobům aztéckých králů

Tunel s lebkami obětovaných dětí možná vede k dlouho hledaným hrobům aztéckých králů
Zdroj: www.scatoday.net
+ 4 fotky+ 5 fotek

Tajemství, kde byla pohřbena těla panovníků Aztécké říše, se možná ukrývá za dvěma zapečetěnými vchody na konci tunelu v podzemí chrámového komplexu Templo Mayor v hlavním městě Mexika Mexico City.

tyrion 29. prosince 2015

Tunel a dvě zazděné komnaty objevili archeologové pod jedním z největších aztéckých chrámů Templo Mayor v Mexico City. To dává vědcům naději, že se jim konečně podaří najít hrobky aztéckých králů, po kterých již několik let marně pátrají.

Tunel, který je 45 centimetrů široký, jeden a půl metrů vysoký a přes osm metrů dlouhý, vede přímo do centra kruhové obřadní platformy, kde podle historických pramenů byli zemřelí aztéčtí panovníci zpopelňováni. Konec tunelu však byl přehrazen tři tuny těžkou deskou z kamene. Když ji archeologové odstranili, objevili za ní dutý prostor a pod ním pak velkou truhlu obsahující zlaté ozdoby, rituální kamenné nože a kosti dětí a orlů. Jeden z výzkumníků poté zjistil, že tunel pokračuje ještě dále a hlouběji.

Tunel se dvěma zazděnými vchody, za kterými se mohou nalézat hroby dvou aztéckých vladařů.

Tunel se dvěma zazděnými vchody, za kterými se mohou nalézat hroby dvou aztéckých vladařů.

„Jakmile jsme vykopali kamení a hlínu, všimli jsme si, že vede přímo do centra Cuauhxicalco,“ uvedl šéf archeologického týmu Lopez Lujan. „Na konci tunelu je cosi, co se jeví jako dva staré zazděné vchody,“ dodal. „Z dostupných pramenů víme, že Cuauhxical byla stavba pohřebního charakteru, tudíž můžeme spekulovat, že za těmito zdmi se možná nacházejí dva malé pokoje, kde jsou uloženy zpopelněné ostatky několika vládců,“ řekl dále archeolog. Vzhledem ke stáří stavby by mohlo jít o ostatky Moctezumy I. a jeho následovníků, Axáyacatla a Tízoca, kteří vládli ve 14. až 15. století. Pokud se tento předpoklad potvrdí, byl by to historický objev, neboť finální osud těl aztéckých panovníků zůstává dlouhodobě tajemstvím.

Vykopávky u zbytků chrámu Templo Mayor v srdci moderního Mexica City

Vykopávky u zbytků chrámu Templo Mayor v srdci moderního Mexica City

Lopez Lujan však nabádá k opatrnosti, neboť zatím jde pouze o hypotézu, kterou potvrdí až následné vykopávky, které budou probíhat v roce 2016. Připomněl, že v minulosti archeologové již několikrát proklamovali, že jsou blízko objevu hrobů aztéckých králů, ale nakonec nic nenašli. Nicméně některé indicie dávají tentokrát archeologům poměrně vysoké naděje. Jednou z nich je například již zmiňovaná truhla s obětinami. Dvě lebky se třemi obratli patřily dětem ve věku mezi pěti až sedmi lety, stejně jako kosti rukou a chodidel. To společně s nálezem kamenných nožů naznačuje, že šlo o lidské oběti v rámci rituálních praktik, které byly v aztécké společnosti zcela běžné a při nichž se preferovaly dětské oběti. Také kosti orlů spojovaných s kremací a slunečním bohem Huitzilopochtlim mohou indikovat přítomnost hrobu vládce. Navíc existence dvojích vchodů možná reflektuje způsob, jakým byla Aztécká říše řízena: tedy dvěma lídry, z nichž jeden zvaný tlatoani byl podle překladu císař-mluvčí a ten druhý označovaný jako cihuacoatl představoval jeho ženské dvojče nebo také hadí ženu.

Aztécký vládce Moctezuma I., jehož zpopelnatělé ostatky se možná nalézají v ruinách chrámu Templo Mayor.

Aztécký vládce Moctezuma I., jehož zpopelnatělé ostatky se možná nalézají v ruinách chrámu Templo Mayor.

Zatímco Aztékové popel zemřelých nechávali běžně rozptýlit a nepohřbívali, je možné, že první vládci aztécké metropole Tenochtitlánu ustavili pro mocné vládnoucí kruhy zvláštní pohřební zvyklosti. O tom svědčí záznamy španělských dobyvatelů ze 16. století s kresbami, které ukazují, jak byla těla mrtvých aztéckých vládců zabalena do látek a posazena vzpřímeně s malou korunkou na hlavě na obřadní kruhovou platformu. „Podle těchto dokumentů by zpopelněné ostatky měly být někde v blízkosti chrámu Templo Mayor, ale nemůžeme očekávat nějakou obrovskou pohřební komoru, jako tomu bylo v případě předcházejících mayských králů,“ napsala archeoložka Susan Gillespie.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu