válkaČeskoslovenskoobjevy

Trojskou válku neukončil dřevěný kůň, ale zemětřesení, tvrdí archeologové

Trojskou válku neukončil dřevěný kůň, ale zemětřesení, tvrdí archeologové
Zdroj: ancientpages.com

Trójská válka skončila tak, že Řekové vyrobili obřího dřevěného koně, vlezli do něj a počkali, až jej zvědaví Trójané vtáhnou do města. Pak z něj v noci vylezli a obránce pobili a město obsadili. Tak se to traduje po dva tisíce let. Podle archeologů vše ale skončilo jinak.

Tomáš Chalupa 21. července 2017

Už dlouhou dobu probíhají v Turecku, kde pozůstatky Tróje leží, rozsáhlé archeologické výzkumy. A vědci přišli s tvrzením, že město nezničili Řekové, ale zemětřesení. Trója byla zničena ve své historii hned několikrát, vždy ji ale její obyvatelé zase postavili. Konečnou tečku za existencí známé polis učinilo právě až zemětřesení. Obyvatelé si byli tohoto rizika vědomí a podle všho vylepšovali svou techniku stavby budov tak, aby byly co nejodolnější. Díky tomu se Trójanům podařilo postavit i mimořádně pevné hradby, které překonaly tisíce let. Ani Řekové se přes ně nebyli schopni dostat.

Ovšem právě v hradbách byly nalezeny důkazy, že město postihlo silné zemětřesení. Podle rozlámaných kamenů to je jasně patrné. Osud města tak byl zřejmě jiný, než jak ho líčí ve své Illiadě starověký básník Homér. Zemětřesení město poničilo natolik, že ho místní obyvatelé radějí opustili a už ho nikdy znovu nevystavěli. Skončila tím i celá Trojská válka. Tu ostatně Homér nezažil a v jeho podání jde spíše o báji než o reálný záznam historických událostí. Zajímavé také je, že ani Homér neříká přesně, jak Trója skončila. Verzi s dřevěným koněm a lstí přinesl až Vergilius. Ta se sice dochovala dodnes, ale příliš věrohodná není. Zemětřesení jako příčina zkázy města se tak zdá mnohem pravděpodobnější.

Další články

Zavří­t reklamu