válkaČeskoslovenskoobjevy

Třicet koster nalezených v Kumránu může vnést světlo do tajemství svitků od Mrtvého moře

Třicet koster nalezených v Kumránu může vnést světlo do tajemství svitků od Mrtvého moře
Zdroj: ancientpages.com

V Kumránu na břehu Mrtvého moře byly v roce 1947 nalezeny svitky s náboženskými a biblickými texty. Jde o jeden z nejdůležitějších archeologických nálezů, který je ale stále obestřen mnoha tajemstvími. Nové světlo do celého problému vnesl nedávný nález 30 koster na stejném místě, kde byly svitky nalezeny.

Tomáš Chalupa 2. prosince 2017

Stáří koster je přibližně stejné jako stáří svitků, tedy 2000 let. Podle archeologů jde o ostatky mužů ve věku od 20 do 50 let. Mohli by být tito muži autory svitků? Zatím to nelze říct.

Autorství svitků se připisovalo sektě Esejců, asketickému apokalyptického mesianistickému hnutí antického judaismu, které vzniklo v polovině 2. stol. př. n. l. a zaniklo roku 68. Tehdy bylo jejich sídliště v Kumránu zničeno Římany. Dějiny esejského hnutí jsou dosti nejasné – kvůli jejich uzavřenosti se o nich příliš mnoho zpráv nezachovalo. Ze starověkých autorů se o Esejcích zmiňuje Plinius starší, který mluví o skupině „bez žen a veškeré sexuální lásky, bez peněz, jen ve společnosti palem“. Ve skutečnosti žili v celibátu nejspíš jen kněží společenství, zatímco ostatní členové měli partnerky. Naopak je pravda, že Esejci prakticky neměli žádný soukromý majetek a veškeré hmotné statky byly společné a spravované určenými správci. Konec jejich společenství pak přinesla římská armáda, která hnutí zlikvidovala a Esejce pobila. Některým Esejcům se podařilo uprchnout, za jejich potomky jsou někdy označováni dnešní Mandejci.

Na první pohled by se mohlo zdát, že nebožtíci nalezení v Kumránu by také měli být Esejci, jenže podle detailního rozboru kostí muži nezemřeli násilnou smrtí ani v boji a zřejmě nešlo ve většině o mladé muže. Vědci tak zatím nebyli schopni definitivně určit, jestli kostry patří Esejcům či nikoliv. Je možné, že nešlo o Esejce, ale příslušníky jiné asketické sekty v oblasti.

„Nevím, jestli ti mrtví muži napsali Kumránské svitky. Ale vysoká koncentrace mrtvých mužů různého věku pohřbených v hrobech je stejná jako to, co jsme našli v byzantských klášterních hřbitovech,“ říká antropolog Yossi Nagar. Co z tohoto závěru vyplývá, zatím není jasné. Pokud muži nebyli Esejci, pak jde zřejmě o hrob příslušníků jiné sekty, která se svitky neměla nic společného. Pokud naopak šlo o Esejce, pak to zřejmě byli autoři oněch dávných textů. Analýza kostí tak bude velmi bedlivě sledována a její výsledky mohou vnést nové světlo do celé problematiky kumránských rukopisů.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu