Záhadou je, proč si pro svůj megalománský stavební projekt císař Nero vybral právě Silchester.

Záhadou je, proč si pro svůj megalománský stavební projekt císař Nero vybral právě Silchester. | zdroj: ancientpages.com


Tři obrovské chrámy v jedné malé anglické obci: Vědce zajímá, proč je tam císař Nero nechal postavit

TÉMATA: archeologie | nálezy | velká británie | starověk | antika | římská říše | římští císaři | nero

user-avatar

Yvonne K.

19. 01. 2018 | 09:00

Tyran, matkovrah a zvrhlík. Těmito přívlastky bývá nejčastěji označován římský císař Nero, jedna z nejkontroverznějších, ale i nejdiskutovanějších postav historie. Nakolik jsou ale zprávy o Neronově krutovládě oprávněné, je velkou otázkou. Jisté však je, že byl posedlý mocí a velmi marnotratný. Tři obrovské chrámy odkryté v anglickém městečku Silchesteru to jen potvrzují.

Obrovský náboženský komplex v anglickém městečku Silchesteru, osídleném ve starověku Římany, je předmětem archeologického výzkumu už od viktoriánských dob, ale až nedávno našli archeologové poprvé důkaz o tom, že ho nechal postavit římský císař Nero. Jeho jméno bylo vyražené na střepech keramických dlaždic, které se našly v místech bývalého antického chrámuLetecký pohled na pozůstatky chrámu v Silchesteru.

"Ve Velké Británii se dosud našlo jen pár dlaždic označených Neronovým jménem, takže jsme byli nadšení, že jsme jich tu tolik objevili. Svědčí to o tom, že Silchester byl Neronovým oblíbeným projektem, kde hodlal postavit extravagantní budovy, jako jsou v Římě , aby udělal dojem na své poddané ve Velké Británii, " sdělil Sputniku profesor Mike Fulford z Univerzity v Readingu. On i zbytek výzkumného týmu se domnívá, že Římany založené město Calleva (dnešní Silchester) bylo výsledkem vědomé politiky císaře Nerona, jehož záměrem bylo budovat monumentální stavby i ve vzdálených částech říše, aby tam demonstroval moc římského impéria. Stavěly se z vysoce kvalitního kamene, ale i pálených cihel a dlaždic, ovšem jen dlaždice nalezené v Silchesteru byly opatřeny jménem Nerona. Dlaždice se jménem Nerona se našly v místě staré pece.

Není jasné, komu byly všechny tři chrámy v Silchesteru zasvěceny, nicméně archeologové odhalili důkazy o uctívání keltské verze římského boha války Marsu, stejně jako egyptského božstva Serapida a íránského slunečního boha Mithry. Dispozice těchto budov je podobná, takže zřejmě byly koncipovány a postaveny ve stejné době. Zda, je císař Nero osobně navštívil, je otázkou, v každém případě byl jejich štědrým investorem. Letecký pohled na pozůstatky chrámu v Silchesteru.

Šílený císař Nero

Neronova vláda je často spojována s tyranií a extravagancí, jelikož nechal nařídit mnoho poprav či sebevražd. Neblaze proslul zločiny spáchanými na svých příbuzných nebo blízkých, především vraždou vlastní matky Agrippiny, manželky Octavie, adoptivního bratra Britannika a vychovatele Senecy. Příslušníky urozených vrstev římské společnosti pohoršoval a zahanboval svým veřejným vystupováním v divadlech. V souvislosti s tím o něm panuje všeobecně rozšířené, třebaže nejspíše nepravdivé mínění, že zpíval a hrál na kitharu při velkém požáru Říma, který se udál v roce 64. Vinu za tuto pohromu přičítal křesťanům, které nechal pronásledovat. Císař Nero na trůně

Sílící odpor vůči jeho osobě vyústil v rozsáhlé Pisonovo spiknutí, potlačené v roce 65. Když se proti němu po třech letech vzbouřili místodržitelé několika provincií a pretoriánská garda mu vypověděla poslušnost, ukončil Nero svůj život sebevraždou.

 

user-avatar

Yvonne K.

19. 01. 2018 | 09:00

Zavří­t reklamu