válkaČeskoslovenskoobjevy

Třetinu rozpočtu Třetí říše tvořilo bohatství Židů

Třetinu rozpočtu Třetí říše tvořilo bohatství Židů
Zdroj: warhistoryonline.com

Za vlády Gerharda Schrödera si na ministerstvu zahraničí v roce 2005 si nechali zpracovat analýzu týkající se německých finančních aktivit a toků za druhé světové války. A zjistili zajímavou věc, třetina rozpočtu Třetí říše pocházela ze zkonfiskovaného židovského majetku.

Tomáš Chalupa 8. února 2019

Likvidace a perzekuce Židů za druhé světové války se často prezentuje jako důsledek osobní nenávisti Adolfa Hitlera k Židům a jako důsledek zvrácené nacistické ideologie. Ovšem celý holokaust měl také svůj ekonomický rozměr a ten se ukázal právě díky studii německého ministerstva zahraničí jako zásadní. Zjednodušeně řečeno, finančně by Německo nemohlo udržovat své armády a zbrojní průmysl, pokud by nemělo miliardy zabavené Židům.

Třetí říše pracovala nejen na fyzickém zničení Židů, ale také na jejich totálním ekonomickém vykořistění. To se týkalo nejen Židů v Německu, ale i na všech okupovaných územích. Vše začalo už roku 1934, když začaly platit jiné daně pro Židy a jiné pro zbytek obyvatelstva. Jen tento zákon přinesl do pokladny 120 miliard říšských marek. Kdo se rozhodl opustit Německo, musel zaplatit speciální emigrační daň.

Za války, když se začalo s deportacemi Židů, němečtí bankovní úředníci jednoduše vyprazdňovali konta Židů a zahladili pak všechny stopy. Lidé tak často zjistili, že jejich úspory jsou jednoduše pryč. Sami ale většinou měli jiné starosti, protože už bojovali o přežití v koncentračních táborech.

„Po válce se razila teorie, že civilní zaměstnanci finančních úřadů byli neutrální, ale ve skutečnosti mezi nimi bujel stejný antisemitismus jako ve zbytku společnosti,“ říká profesor Pullman, jeden z autorů studie a poznamenává, že 30 procent válečných výdajů bylo hrazeno z ukradených židovských peněz a jejich majetku, který byl prodán. Ten také nebyl vůbec malý. Pro představu, jen v pobaltských zemích bylo vydrancováno 72 tisíc bytů a všechen majetek v nich skončil v dražbách. 1 457 vagonů s židovským majetkem putovalo z Pobaltí do Kolína nad Rýnem, 2 699 do Hamburku, 1 928 do Essenu a 1 023 do Rostoku. Byl to nepřetržitý proud cenného majetku, který směřoval do centra Třetí říše, kde se měnil na peníze.

Pro Třetí říši byly tyto příjmy naprosto klíčové. Už v roce 1942 varoval ministr zbrojního průmyslu Fritz Todt Adolfa Hitlera, že válka je ekonomicky už v podstatě prohraná. V tom jej podporoval i oblíbený Albert Speer. Byl to právě on, kdo pak svým organizačním umem a talentem dokázal vyždímat z průmyslu ještě ohromující produkci. Bez židovských peněz by ale zřejmě Německo padlo na kolena mnohem dříve než v roce 1945.

Dalším významným zdrojem, který točil kola německého zbrojního průmyslu, byla otrocká práce. Ta se týkala od roku 1939 všech židovských mužů na území okupovaného Polska. Takzvané nucené nasazení dobře znali i obyvatelé Čech a Moravy.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu