válkaČeskoslovenskoobjevy

Trawler se stal náhodnou obětí jaderného výbuchu, z posledních slov radisty mrazí

Nejsilnější jaderný test americké armády proběhl 1. března roku 1954. Test dopadl dobře, tedy s jednou malou výjimkou. Byla zasažena civilní rybářská loď a na její palubě zahynul radista.

Tomáš Chalupa 4. ledna 2020

„Modlím se, abych byl poslední obětí atomové nebo vodíkové bomby.“ Tato slova pronesl radista na palubě rybářské lodi Daigo Fukuryū Maru (v překladu Šťastný drak č. 5). Plavidlo se dostalo do cesty radioaktivnímu spadu, který po testu padal z oblohy. Všichni členové posádky onemocněli, ale v nemocnici nakonec zahynul jenom radista.

V Japonsku byl incident rozbuškou pro opětovný vzestup protiamerických nálad. Bylo to po devíti letech znovu, co americká jaderná bomba zabíjela Japonce. Média dokonce mluvila o „druhé Hirošimě“. Američané nejprve odmítli za incident zodpovědnost s tím, že se nedá prokázat, že by zvýšená radiace v oblasti a na lodi byla v přímé souvislosti s testem jaderné bomby.

Pravdou je, že výbuch bomby byl silnější, než jak Američané vypočítali, a do atmosféry se tak dostalo mnohem více radioaktivních částic, než kolik představovaly odhady. Japonští vědci i britští odborníci jasně prokázali, že radioaktivní částice na Šťastném draku nade vší pochybnost pocházejí z jaderného testu Castle Bravo.

Američané se snažili celou věc rychle sprovodit ze světa a po dohodě s japonskou vládou poslali 15 300 000 dolarů na speciální účet, odkud měly být vyplaceny jako kompenzace zraněným námořníkům i rodině zemřelého radisty. Podmínkou bylo, že nikdo z nich nebude mít status Hibakuša. Toto slovo označuje lidi, kteří přežili bombardování měst Nagasaki a Hirošima.

Neočekávaný radioaktivní spad a radiace zasáhla také mnoho plavidel a osob začleněných do testu. Jeden vědec později prohlásil, že byl na lodi vzdálené asi 45 km a obdržel radiaci 10R. Šestnáct členů posádky eskortní letadlové lodi USS Bairoko utrpělo popáleniny a byl u nich zvýšený výskyt rakoviny. Radioaktivní kontaminace také zasáhla mnoho testovacích zařízení, která byla vybudovaná na atole Bikini. Radioaktivní spad zasáhl Austrálii, Indii, Japonsko a dokonce i USA a části Evropy. Přestože byl test organizovaný jako tajný, Castle Bravo se rychle stal mezinárodním incidentem a byly vysloveny výzvy na zákaz atmosférických testů termonukleárních zbraní.

Vše bylo důsledkem extrémně silného výbuchu, který byl asi tisíckrát silnější než bomby shozené na Hirošimu a Nagasaki. Castle Bravo byl pátý největší nukleární výbuch v dějinách lidstva. Větší výbuchy realizovali pouze Sověti v rámci svých jaderných testů. Výbuch Castle Bravo byl nečekaně silný, protože na štěpné reakci se podílely nejen izotopy lithia-6, ale i litiha-7 (tvořilo 60 procent obsahu bomby). To přitom mělo být podle tvůrců bomby inertní. Američané vždy tvrdili, že spad dosahoval pouze do předem stanoveného prostoru, byť až k jeho samé hranici. To samozřejmě nebyla pravda a velitel operace generál Percy Clarkson to věděl prakticky ihned po výbuchu. Samozřejmě to ale nikdo oficiálně nikdy nepřiznal.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu