válkaČeskoslovenskoobjevy

Vojáky, kteří na frontě zešíleli, považovali jejich nadřízení za simulanty a nechávali je dokonce i popravit!

Vojáky, kteří na frontě zešíleli, považovali jejich nadřízení  za simulanty a nechávali je dokonce i popravit!
Zdroj: rarehistoricalphotos.com.jpg

Válka s sebou přináší nejen destrukci lidských těl, ale také jejich myslí. Dnes se už o post- traumatické stresové poruše způsobené hrůzami války otevřeně mluví a lékaři jsou připraveni ji léčit, když se však tyto poruchy objevily poprvé, důstojníci ani lékaři neměli pro podobné stavy u vojáků příliš pochopení.

Tomáš Chalupa 6. září 2014

Shell shock, což by se česky dalo přeložit jako šok z výbuchu granátu, se zrodil v zákopech první světové války. V očích některých vojáků, kteří prošli hrůzami Verdunu, Sommy a dalších gigantických bitev, se objevilo šílenství. Pohledy upřené do nikam, strnulé úsměvy, třes, záchvaty, noční můry, hysterický smích. Podob, které na sebe tento nový fenomén vzal, bylo mnoho. Vše zřejmě odstartovalo masivní využívání dělostřelectva, mnohahodinové nebo i několikadenní ostřelování a bombardování zákopů, kterému neměl voják prakticky kam uniknout. Lidská mysl není připravena na takovou míru stresu spojenou s nemožností utéct do nebezpečí nebo se před ním alespoň někam ukrýt.

Mladý voják s typickým nepřítomným pohledem

Mladý voják s typickým nepřítomným pohledem

Důstojnický sbor, který se s novým problémem musel nějak vypořádat, zvolil jednoduchou metodu. Polní soudy, obvinění z dezerce a zbabělosti končilo v lepším případě vězením či trestným praporem, v horším dokonce došlo k popravám. Například Lord Gort po skončení války prohlásil, že „takzvaný shell shock byl projevem slabosti a nebyl zaznamenán u dobrých jednotek“.

Nakonec však i Britové konstatovali, že shell schock ovlivňoval chování vojáků, zrušili proto všechny rozsudky, které byly nad postiženými vojáky vykonány. Podle odhadů jen v britském vojsku utrpělo shell shock na 80 000 mužů. Byly pro ně zřízeny speciální sanatoria, kde se zkoušely nejrůznější metody léčby, například i pomocí hypnózy.

Vojín Readbyl zavalen zeminou při bombardování v roce 1917

Vojín Readbyl zavalen zeminou při bombardování v roce 1917

Shell shock se objevoval i v dalších válečných konfliktech, jen se mu začalo říkat válečná neuróza, dnes posttraumatická stresová porucha (což je ovšem širší pojem, který se netýká jen vojáků a válečných utrpení). Důkazem je vzpomínka desátníka Johna Houla, který dorazil do Vietnamu ke své jednotce v roce 1965. Své spolubojovníky popsal takto. „Pohledy v jejich očích vypadaly, jako by z nich někdo úplně vysál život. Všichni zírali někam do prázdna a nebyly v nich vůbec žádné emoce.“

Dnes jsou posttraumatické stresové poruchy mnohem lépe medicínsky probádány a zmapovány. Na jejich léčbu se používají nejrůznější medikamenty a veteránům válečných konfliktů je věnována intenzivní psychologická péče.

Další články

Zavří­t reklamu