V 19. století se bohaté ženy namísto v drahých automobilech nechaly přepravovat v nosítkách.

V 19. století se bohaté ženy namísto v drahých automobilech nechaly přepravovat v nosítkách. | zdroj: allthatsinteresting.com


Tradiční Japonsko bylo úplně jinou zemí, než jak ji známe dnes

TÉMATA: japonsko | 19. století | fotografie | tradice

user-avatar

Yvonne K.

18. 03. 2019 | 12:00

Než se stalo Japonsko ostrovem plným nekonečných městských metropolí s tyčícími se mrakodrapy, bývalo poněkud zaostalou agrární zemí s domečky pokrytými doškovými střechami a lesy táhnoucími se na obzoru. Vše se začalo měnit, až když v roce 1868 západní mocnosti Japonsko pod hrozbou války donutily, aby se otevřelo světu.

Během několika let obnovený kontakt se Západem zásadně změnil japonskou společnost. Zanikl šógunát, byla ustavena konstituční monarchie a celá země se sjednotila pod obnovenou mocí japonského císaře. Feudální systém byl zrušen a byly převzaty četné západní instituce, včetně západního právního řádu a vlády. Zanikla třída samurajů a císařský dvůr se začal oblékat po vzoru západní společnosti. Spolu s dalšími ekonomickými, sociálními a vojenskými reformami vyústily tyto změny k přerodu Japonska do moderní světové mocnosti. Nicméně něco málo z odlišné japonské kultury se uchovalo dodnes.

Fotografie z konce 19. století dávají nahlédnout do světa, který je dnes už minulostí –  do uliček lemovaných jednoposchoďovými domky s doškovými střechami, kde pouliční prodejci nesou své zboží na zádech. Ukazují jak život chudých rolníků živících se pěstováním rýže a čaje, tak i bohaté elity obývající velké kamenné paláce. Zachycují společnost, která se ještě držela svých tradic, například nošení kimon, a neznala automobily a jiné technické vymoženosti, v nichž dnešní Japonsko tak vyniká.
user-avatar

Yvonne K.

18. 03. 2019 | 12:00

Zavří­t reklamu