válkaČeskoslovenskoobjevy

To, co vidíme, je často jen iluze našeho mozku, tvrdí vědci

To, co vidíme, je často jen iluze našeho mozku, tvrdí vědci
Zdroj: messagetoeagle.com

Když se řekne, že svět kolem je jen iluze, většinou následují různé ezoterické řeči o tom, co je a co není realita a jak jí vnímáme. V tomto případě jde ale o něco úplně jiného. Náš mozek se snaží kompenzovat nedokonalost našeho zraku, a tak nám pomáhá vytvářením iluzí.

Tomáš Chalupa 24. května 2017

Je to v podstatě velmi jednoduché. Náš zrak a tudíž i naše vědomí se nejvíce koncentruje na to, na co se právě dívá. Ovšem existuje spousta objektů, které sice naše oko vidí, ale jsou mimo náš zorný úhel. Jsou na periferii toho, co vidíme. Velmi dobře k tomu sedí rčení Zahlédl jsem to koutkem oka. Je to přesné vyjádření toho, že náš zrak některé věci vnímá neostře, jiné vidí jen v matných obrysech, zkrátka všechno to, co je mimo náš přímý pohled, není příliš ostré.

Vědci pomocí několika pokusů dokázali, že v mnoha případech nám náš mozek pomáhá a realitu doslova dotváří podle toho, co se domnívá, že bychom měli vidět. V podstatě tak vytváří optické iluze něčeho, co doopravdy neexistuje.

Jeden z testů spočíval v tom, že se člověk měl dívat na obraz, na kterém v centru byl jeden velmi ostrý obrazec a v jeho okolí byl jiný, zcela rozmlžený. Postupně se ale zaostřoval, až se v jednom momentu stal stejně ostrý jako obrazec uprostřed. Lidí měli kliknout myší ve chvíli, kdy se ostrost obou obrazců vyrovnala. Lidé ale ve velké míře klikali myší daleko dříve, než se obrazy reálně vyrovnaly. Bylo to podle vědců dáno tím, že mozek už dopředu vizualizoval stav, který předpokládal, že nastane. Ale ve skutečnosti ještě nenastal.

Sami lidé, kteří se pokusu účastnili, si přitom byli absolutně jistí, že viděli správně. Bylo pro ně těžké akceptovat, že podlehli iluzi vlastního mozku a klikali myší ve chvíli, kdy oba obrazy byly zcela zjevně jinak ostré.

V tomto i jiných testech se prokázalo, že mozek se snaží zraku pomoci, ovšem někdy za cenu toho, že nezobrazí realitu, ale iluzi.

Další články

Zavří­t reklamu