Občanský průkaz z dob normalizace v příznačně červeném obalu.

Občanský průkaz z dob normalizace v příznačně červeném obalu. | zdroj: czechfolks.com


Tichá forma odporu: Studenti v dobách socialismu znehodnocovali občanky

TÉMATA: československo | normalizace | 1976 | stb | policie | studenti | odboj

user-avatar

Václav Pokorný

19. 09. 2018 | 12:00

Nesouhlas studentů s komunistickým režimem měl za normalizace různé podoby. Jedním z takových protestů bylo symbolické natržení horního okraje 15. a 25. stránky občanského průkazu, právě v době konání 15. sjezdu Komunistické strany Československa a 25. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu. Pochopitelně se toto jednání ústy nejrůznějších informátorů doneslo k tajné policii a ta na nezbedné školáky uspořádala takříkajíc “šťáru”.

Na jaře roku 1976 se konal 15. sjezd Komunistické strany Československa a 25. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu. Bylo to v době tuhé normalizace, kdy se českoslovenští komunisté snažili potlačit jakoukoli formu nesouhlasu s jejich režimem. Jednou z takových akcí byla i policejní kontrola všech občanských průkazů na tehdejších pražských školách.

Důvodem policejní “štáry” byla informace, že si někteří studenti nesouhlasící se stávajícím režimem symbolicky natrhli právě 15. a 25. stránku svého občanského průkazu. Na všech pražských školách se objevili uniformovaní i tajní policisté a všichni studenti jim museli odevzdat své občanské průkazy. Doklady pak odnesli do ředitelny, kde je zkontrolovali. Ti, kteří měli stránku číslo 15 a 25 natrženou, byli předvoláni k řediteli “na kobereček”. Za přítomnosti třídního učitele provedla policie jejich výslech, při kterém museli studenti vysvětlit, proč k poškození průkazu došlo.

Z dnešního pohledu se zdá, že šlo o pouhou banalitu, ale v té době to byl poměrně velký politický průšvih. Postižené osobě zcela reálně hrozilo okamžité vyloučení ze školy, případné nepřijetí na jinou školu, problémy pro rodiče, zápis do kádrových materiálů a podobně. Někteří z těchto rebelů tehdy vyvázli jen s trojkou z mravů, ale museli svým podpisem vyjádřit loajalitu socialistickému režimu. Je až neuvěřitelné, jak se tehdejší normalizátoři ve strachu o svoji moc snažili potlačit i sebemenší formu odporu.

 

user-avatar

Václav Pokorný

19. 09. 2018 | 12:00

Zavří­t reklamu