Dubový kostelík svatého Panteleona v Srbsku

Dubový kostelík svatého Panteleona v Srbsku | zdroj: serbia.com


Tenhle maličký kostelíček se ukrývá v jednom statném dubu v Srbsku

TÉMATA: cestování | srbsko | kostely

user-avatar

Yvonne K.

7. 02. 2017 | 07:42

Hluboko v jednom lese v Srbsku stojí dub a v tom dubu je ukryto něco zvláštního. I když by se mohlo zdát, že v něm přebývá nějaký hobit či jiná pohádková bytost, slouží tento strom k jinému účelu. Není ani domovem osamělého čaroděje, ani stromovým domem nějakého poustevníka, ale jde o příbytek boží. Ano, uhodli jste – je to lesní kaple!

Tento miniaturní kostelíček vytvořil v roce 1991 jistý Dragoljub Krstić, který v podstatě využil otevřeného otvoru v kmeni stromu. Stojí ve vesnici Jovac poblíž města Vladičin Han na jihu Srbska.

Unikátní dubový kostelíček je zasvěcen svatému Pantaleonu, který coby lékař obrácený na křesťanskou víru zázračně uzdravoval nemocné, ale protože neobětoval římským bohům, nechal jej římský císař v roce 305 umučit.

Není známo, proč mu Krstić zřídil svatostánek právě v dubu, zřejmě proto, že tento strom  má ve slovanské mytologii zvláštní význam. Slované totiž považovali dub za posvátný strom spjatý se staroslovanským bohem Perunem.

Místní lidé však kostelíček udržovali dlouhá léta v tajnosti a až nedávno se jeho snímky objevily na sociálních sítích, kde vzbudily velkou senzaci. Doufejme, že k němu nepovede nová trasa silnice.

 

user-avatar

Yvonne K.

7. 02. 2017 | 07:42

Zavří­t reklamu