válkaČeskoslovenskoobjevy

Templáři byli vždy tématem konspiračních teorií, historik ví proč

Templáři byli vždy tématem konspiračních teorií, historik ví proč
Zdroj: JoJan, Wikimedia Common, CC BY 3.0
+ 6 fotek+ 7 fotek

Ve středověku bylo jen málo organizací či společenství, které by vyvolávaly tolik konspiračních teorií jako templáři. Asketičtí rytíři bojovali ve vzdálených končinách s muslimy, vstupovali do posvátných míst a přicházeli do kontaktu s nejrůznějšími divy a zázraky. Není divu, že v myslích mnoha lidí vznikaly podivuhodné teorie o těchto služebnících Krista.

Tomáš Chalupa 17. června 2021

Templáři byli mimořádně dobře organizovaní, byli mocní a bohatí, v boji představovali naprostou elitu západního světa. Jejich síla a vliv předčily moc mnohých panovníků, jejich bohatství se zdálo nekonečné, v temných koutech jejich hradů se měly nacházet poklady ze Svaté Země i odjinud. Dokud se nerozhodl francouzský král Filip IV. řád zcela vyhladit, byla jeho moc téměř neomezená.

Historik Daniel Jones objasňuje blíže, proč byli Templáři zdrojem tolika mýtů a legend. Už samotné jméno templáři odkazuje k Chrámové hoře (Temple Mount)  v Jeruzalémě. Mystiku všemu konání templářů přinášely legendy o tom, že templáři jsou držitelé Svatého grálu, posvátné relikvie, které se měli zmocnit a bránit ji před hordami muslimů. Svatý grál se přitom nikdy nenašel, nicméně i sami templáři někdy kolem sebe rádi šířili tuto moderně řečeno propagandu. Přispívali tak ke svému obrazu jakožto tajemného a mocného společenství, vlastnícího nejposvátnější relikvie křesťanského světa. Lákali tím mladé muže do svých řad, obhajovali podstatu své existence, ovšem takto v podstatě šířili sami konspirační teorii. Není divu, že se pak na ni nabalovaly další.

Thumbnail # Pod Akrou byly objeveny tajné tunely templářů
Mohlo by Vás zajímat:

Pod Akrou byly objeveny tajné tunely templářů

Přispívá k tomu i fakt, že v historii templářů zůstává mnoho bílých míst. Jejich archiv byl totiž přemístěn na Kypr, jenž byl posléze dobyt Turky, a archiv nenávratně zmizel. Je tak mnoho věcí, které o historii templářů dodnes nevíme. Podle Jonese je zajímavé, že největší vojenská a finanční organizace středověku zmizela ze světa za nepatrně krátký zlomek času, když Filip IV. celý řád pozatýkal a jeho představené umučil, popravil či alespoň uvěznil. „Bylo to jako pád Lehman Brothers tehdejšího světa. Lidé prostě nemohli uvěřit, že se něco takového vůbec děje,“ podotýká Jones. Stejnou katastrofu představovalo zničení templářského řádu, který navíc zůstal navždy opředen mnoha legendami a mýty. Mýty a konspirace nakonec použili jejich kati a mučitelé i proti samotným templářům. Byli obviňováni z kacířství, z držení rozličných satanistických artefaktů, z uctívání temných bohů a mnoha dalších věcí. Byly to všechno nesmysly, ale na mučidlech se člověk přizná k lecčemu. Templáři se v legendách zrodili, po celou svou existenci je šířili, a ty se nakonec staly i nástrojem jejich zkázy.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu