válkaČeskoslovenskoobjevy

Tajuplné Tiské skály: Skrývá se v nich válečný poklad a řádí tu skřeti

Tajuplné Tiské skály: Skrývá se v nich válečný poklad a řádí tu skřeti
Zdroj: tisa.cz
+ 4 fotky+ 5 fotek

Některá místa v České republice jsou opředena zajímavými příběhy a jinak tomu není ani v kraji Tiské stěny v oblasti Labských pískovců. Tento skalní labyrint podle jedné z pověstí obývají skřeti a podle jiné je zde ukryt poklad. Pro dnešní hojné návštěvníky je však největším pokladem zatím neporušená příroda.

Václav Pokorný 12. srpna 2018

Jako Tiské skály nebo Tiské stěny se označuje pískovcové skalní město a přírodní památka nacházející se blízko obce Tisá na Děčínsku. Místo je unikátní svou velkou rozlohou a rozmanitostí skalních útvarů. Patří do chráněné krajinné oblasti CHKO Labské pískovce a představuje nejzápadnější výběžek pískovcové tabule, kterou tu před devadesáti miliony roky zanechalo druhohorní moře.

Původně jednolitý pískovcový masiv byl postupnou erozí rozrušen do bizarních útvarů. Vznikl tak labyrint skalních věží, převisů, skalních oken, brán, skalních hřibů a jehel s voštinami. Celá oblast, rozlámaná systémem navzájem kolmých puklin, vytváří hustou síť úzkých soutěsek a roklí se širšími prostranstvími, připomínající scenérie malého městečka s ulicemi a náměstíčky.

Toto skalní bludiště je opředeno řadou pozoruhodných mýtů a místní lidé se sem báli vkročit, neboť věřili, že podivuhodně vyhlížející skály jsou domovem skřetů. Podle jedné z pověstí zlomyslní skřeti do skal neradi někoho pouštěli, proto se na jejich hlavu svalovala většina zabloudění nebo úrazů. Skřeti prý s sebou nosí bludné kořeny a tulákům ve skalách je strkají do kapes.

Tiské skály

Tiské skály

Další pověst vypráví, že v roce 1813 během napoleonských válek uprchl pokladník francouzského pluku Charles Louis Ledoquin a s sebou vzal i vojenskou pokladnu. Tu uložil v labyrintu Tiského skalního města, avšak po nějaké době si už nepamatoval místo jejího úkrytu, a poklad byl tak pro něj navždy ztracen. Hledání pokladu však neuniklo pozornosti řadě lidí toužících po penězích, leč nikomu se jej doposud objevit nepodařilo.

Až rozvoj turistiky na konci 19. století zpřístupnil Tiské skalní město široké veřejnosti a výrazně změnil i život místních obyvatel. Začali stavět restaurace, turistické stezky, stánky, nebo se nechávali najmout jako průvodci. Do dříve jen těžko průchodného a orientačně náročného terénu byl totiž až do roku 1918 zakázán vstup bez místního průvodce. Jednotlivé skály získaly s rozvojem turistiky v této oblasti výstižné názvy – Doktor, Starosta, Mumie, Želva, Sťatý major a mnoho dalších.

O unikátnosti scenérie Tiských stěn svědčí i zájem filmařů. Natáčel se zde například velkofilm Letopisy Narnie – Lev, čarodějnice a skříň, český dobrodružný snímek Větrná hora (1955) nebo muzikál Dva na koni, jeden na oslu (1986).

Do tohoto magického skalního města se můžete dostat poměrně jednoduše, protože nedaleko vede dálniční koridor Praha – Drážďany.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu