válkaČeskoslovenskoobjevy

Tajuplné Čelákovice: Našli archeologové na pohřebišti upíry?

Tajuplné Čelákovice: Našli archeologové na pohřebišti upíry?
Zdroj: Městské muzeum v Čelákovicích

Archeolog Jaroslav Špaček provedl v šedesátých letech výzkum středověkého pohřebiště v Čelákovicích u Prahy. Po prozkoumání kosterních pozůstatků a způsobu pohřbení došel k závěru, že jde o hroby upírů. Názory tohoto badatele však jeho dnešní následovníci zpochybňují a domnívají se, že mohlo jít o trestance.

Václav Pokorný 9. října 2018

V červnu roku 1966 byli v Čelákovicích u Prahy objeveny lidské kostry. Průzkum lokality s názvem Mrchovláčka provedl archeolog Jaroslav Špaček, který na místě vykopal 11 hrobů se 14 kostrami. Jak je odkrýval, zjišťoval, že nepatřily k typicky uloženým lidským ostatkům, a začalo v něm sílit podezření, že nezkoumá „normální“ pohřebiště.

Pohřbení mrtví měli ruce svázané za zády a useknutou hlavu. V hrobech se našly stopy po dřevěných kolících a ústa pohřbených byla pravděpodobně zasypána. U několika jedinců byly stále patrné zbytky jakési mazlavé hmoty v ústech. Odborníci usoudili, že mohlo jít o speciální magickou směs použitou při popravě. Mrtví byli navíc uloženi na bok čelem k západu tak, aby nemohli vidět východ slunce, o němž se dříve věřilo, že dává upírům energii. Tři z těchto celkem 11 hrobů leželi dál než ostatní a v jednom z nich měl mrtvý do hrudi zaražený kolík. Zdá se, že tato trojice byla ze všech ta nejnebezpečnější.

Možnost, že by Mrchovláčka mohla být běžným hřbitovem, byla téměř vyloučena. Běžný hřbitov se totiž nachází nedaleko. Po zvážení těchto poznatků přiřadil Jaroslav Špaček tyto hroby jedincům s projevy vampyrismu. Datoval je do 10. až poloviny 11. století po Kristu, kdy postupně zanikala Velká Morava a formoval se nový přemyslovský stát. Výsledky výzkumu publikoval v 70. letech a následně byly Čelákovice často citovány jako pohřebiště revenantů, tedy lidí, kteří se vracejí z hrobu.

Na konci 90. let minulého století začala závěry Jaroslava Špačka zkoumat mladá archeoložka Pavlína Mašková. Například si všimla, že část pohřebiště byla zničena těžbou písku, a tak nemohlo být prozkoumáno celé. Z toho vyplývá, že pokud pohřebiště nebylo prozkoumáno kompletně, nelze tvrdit, že patřilo výhradně „upírům“.

Kromě toho bylo problematické i datování nekropole. Domnělí upíři měli při sobě jen přezky opasku. Ty měly jednoduchý kulatý tvar a nebyly zvláštně zdobené. Takové přezky se používaly po celé období středověku.

Mašková také zjistila, že situaci v Čelákovicích nápadně připomíná případ ze švýcarské lokality Emmenbrücke. Zde odkryli základy šibenice a nedaleko ní spalovnu zvířat a mrchovisko. V 70. letech takové nálezy ještě nebyly známy. Kostry se našly kolem i uvnitř základů šibenice, přičemž ležely v různých polohách a často byly přeházené přes sebe. Neúctu ještě podtrhuje skutečnost, že někteří jedinci byli uložení do země spolu se zvířaty. Podle písemných pramenů byli mimo odsouzenců na tomto místě pohřbeni i sebevrazi a lidé exkomunikovaní z církve. Pokud by se z písemných pramenů podařilo určit, že i v Čelákovicích byla šibenice, záhada by dostala nové vysvětlení.

Přibližně ve stejnou dobu přehodnotil interpretaci čelákovického nálezu i archeolog Zdeněk Smetánka. Ten upozornil, že proti datování nálezu do včasného středověku svědčí ještě jeden fakt. Antropoložka při analýze kosterních ostatků upozornila, že rozměry lebek z Čelákovic se liší od ostatních nálezů z daného období. Korespondují však s kostrami z mladších lokalit. Tyto závěry potvrdila i revize kosterního materiálu v roce 2005.

Badatelé se však dosud stále neshodli, zda kosterní pozůstatky z Čelákovic patří trestancům nebo jedincům, kteří představovali pro tehdejší společnost nebezpečí i po smrti. Nezvratným faktem však je, že obě skupiny těchto lidí byly středověku vytlačeny na okraj společnosti i po své smrti.

Další články

Zavří­t reklamu