válkaČeskoslovenskoobjevy

Tajní agenti rozluštili šifru krále Ferdinanda Aragonského

Tajní agenti rozluštili šifru krále Ferdinanda Aragonského
Zdroj: ancientpages.com

Španělský král Ferdinand Aragonský si liboval v posílání zakódovaných zpráv. Jeho dopisy se po celá staletí nepodařilo rozluštit, tak důmyslná byla jeho šifra, kterou vymyslel, aby mohl komunikovat s Gonzálesem Cordóbou, svým vrchním velitelem.

Tomáš Chalupa 22. února 2018

Zašifrované dopisy byly napsány v době Druhé italské války (1499-1504), kdy francouzský král Ludvík XII. bojoval proti Ferdinandovi a Isabelle o Neapolské království. Francouzský král Ludvík se totiž rozhodl, že Francie Neapol musí znovu získat (předtím patřila jeho otci Karlovi, který o ni ale přišel), a zároveň si nárokoval i právo na Milánské vévodství, s jehož bývalými vládci byl pokrevně spřízněn.

Ludvík XII. skutečně Milán získal, před branou Neapole ale udělal osudovou chybu a požádal o pomoc Ferdinanda II. Aragonského. Španělský panovník se totiž zachoval poněkud podle. Do Itálie svá vojska poslal, ale místo aby Ludvíkovi pomohl, jeho vojska napadl, vytlačil je zpět do Lombardie a Neapolské království obsadil sám.

Ferdinand se tažení osobně neúčastnil, vojska vedl jeho vrchní velitel Gonzáles Cordóba, kterému ovšem Ferdinand posílal po poslech velmi detailní instrukce. Každý dopis ale putoval do severní Itálie nejméně 15 dní, na cestě navíc číhalo mnoho nebezpečí, takže se Ferdinand oprávněně obával, že by jeho strategické plány mohly padnout do rukou nepřátel. Právě proto vymyslel tuto geniální šifru.

Šifra měla 88 znaků a 237 kombinovaných písmen. Pro každé z písmen bylo potřeba použít od dvou do šesti konkrétních znaků, jako byly například trojúhelníky nebo čísla. Veškerý text psaný v dopisech byl psán bez jakýchkoliv mezer, takže nebylo jasné, kde jedno slovo začíná a druhé končí. Některé z dopisů měly i dvacet listů.

Rozluštění kódu se ujala CNI, španělská tajná služba, které to zabralo půl roku. To svědčí o mimořádné důmyslnosti kódu, který dlouho odolával i schopnostem počítačů. Nakonec se ale podařilo obsah dopisů rozluštit.

Král v nich generálovi například sděluje pokyny pro budoucí rozmístění vojsk, v jednom dopise ho dokonce napomenul, že se bez jeho souhlasu pokusil o jisté diplomatické kroky.

Ferdinand Aragonský zvítězil ve Druhé Italské válce i v dalších konfliktech, sjednotil celé Španělsko a společně s Isabelou z něj učinil jednu z nejsilnějších zemí v Evropě.

Další články

Zavří­t reklamu