válkaČeskoslovenskoobjevy

Tajná skrýš se starořímskou korespondencí nalezena u Hadriánova valu

Tajná skrýš se starořímskou korespondencí nalezena u Hadriánova valu
Zdroj: heritagedaily.com

Velké nadšení mezi britskými archeology vyvolal nečekaný objev asi 25 destiček s inkoustem psanými dopisy, které se našly v římské pevnosti Vindolanda na severu Anglie

Yvonne Pokorná 11. srpna 2017

Dopisy ležely ve vlhké a anaerobní zemi, kam byly odhozeny koncem 1. století našeho letopočtu. Většina byla napsána na tence nařezaných, křehkých kouscích březového nebo dubového dřeva o velikosti dnešních pohlednic.

“Některé z těchto destiček jsou tak dobře zachovalé, že je lze přečíst bez obvyklého použití infračervené fotografie a aniž by musely předtím projít dlouhým konzervačním procesem,” uvedl šéf vykopávek Robin Birley.

Jedna z nově nalezených destiček v pevnosti Vindolanda

Jedna z nově nalezených destiček v pevnosti Vindolanda

Několik jmen v textech se již podařilo rozluštit včetně muže jménem Masclus. Ten je archeologům již dobře znám z předchozího dopisu, který se v pevnosti Vindolanda našel v roce 1992. Tehdy v něm prosil o větší příděl piva do vojenské stanice. V nově nalezeném listu žádá pro změnu o opušťák, zřejmě kvůli kocovině. Ve všech případech se jedná o osobní korespondenci, z níž se lze dozvědět, jak žili a mysleli lidé před téměř 2000 lety.

Archeologové při průzkumu pevnosti Vindolanda.

Archeologové při průzkumu pevnosti Vindolanda.

Unikátní archiv v příhraničí Římské říše

První destičky byly v pevnosti Vindolanda nalezeny již v roce 1973, ale hlavní skrýš čítající stovky dopisů byla objevena až v roce 1992 a byla označena za nejvýznamnější archeologický nález ve Velké Británii. Většina dokumentů je dnes uložena v Britském muzeu. Více než 700 textů bylo přeloženo a publikováno. Jde o velmi osobní zápisky a záznamy, které vznikly ještě před započetím stavby Hadriánova valu v roce 120. Pak totiž vojenská posádka pevnost opustila.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu