Tající permafrost na kanadském pobřeží

Tající permafrost na kanadském pobřeží | zdroj: livescience.com


Tající permafrost uvolňuje kyseliny, které rozkládají horninu

TÉMATA: permafrost | sibiř | kanada | globální oteplování

user-avatar

Tomáš Chalupa

1. 10. 2018 | 12:00

V souvislosti s globálním oteplováním se stále více mluví o problému tajícího permafrostu v arktické tundře v Kanadě. Po celá staletí zmrzlá půda začíná rozmrzat a na povrch se uvolňují látky, jako například metan. Vědci zjistili, že ze země se uvolňuje také kyselina rozkládající kameny a horniny.

Permafrost je bohatý na nerosty a minerály, které se dostávají na povrch, když permafrost taje. Takto obnažené kameny jsou vystaveny nejen vlivu počasí, ale také chemickým reakcím. Vědci v kanadské tundře objevili naleptaný kámen, který byl předtím ukrytý ve zmrzlém permafrostu. Při jeho tání se dostal na povrch, a jak vědci zjistili, byl současně vystaven vlivu kyseliny sírové. Tato kyselina se uvolnila z krystalů síry, které rovněž byly v permafrostu a postupně roztály.

Kyselina sírová není jedinou kyselinou, která způsobuje erozi hornin. V permafrostu se nachází také kyselina uhličitá, která má obdobné účinky. Ovšem vědce daleko více znepokojuje kyselina sírová. Kyselina uhličitá totiž při svém působení drží CO2 na místě, zatímco kyselina sírová jej uvolňuje do ovzduší. To je z hlediska globálního oteplování velmi nebezpečný jev. Podle nejnovější studie v této oblasti se tak uvolňuje do ovzduší dosud nevídané množství oxidu uhličitého.

V Arktidě v současnosti probíhají velmi dramatické změny. Oblast taje dvakrát rychleji než jakékoliv jiné místo na Zemi. Ubývá rapidně led, což je další problém. Od ledu se totiž odráží sluneční paprsky. Jelikož je ho nyní málo, slunce svítí přímo do vody a zvyšuje teplotu vody. To způsobuje další tání, které zase vede ke zvyšování vodní hladiny.

A pak je tu ještě jev nazývaný termokras. Tající permafrost vytváří ďolíky a prohlubně naplněné vodou. Miniaturní jezírka v dříve zamrzlé půdě jsou dalším jevem, který dokazuje, jak moc se mění podmínky v tundře. Vše jsou spojité nádoby a všechny zmíněné procesy působí současně a urychlují již probíhající změny. Uvolňování CO2 způsobené kyselinou sírovou je jen jedním z těchto procesů a jeho celkový efekt bude dále zkoumán.

user-avatar

Tomáš Chalupa

1. 10. 2018 | 12:00

Zavří­t reklamu