Takto vypadala jedna z pevností jménem Dun Deardail nalézající se poblíž Glen Nevisu.

Takto vypadala jedna z pevností jménem Dun Deardail nalézající se poblíž Glen Nevisu. | zdroj: scotsman.com


Tajemství zesklovatělých pevností ve Skotsku

TÉMATA: archeologie | nálezy | skotsko

user-avatar

Tomáš Chalupa

24. 02. 2020 | 10:00

V době bronzové bylo obvyklé, že tehdejší lidé stavěli na kopcích opevněná sídla. Jejich valy byly povětšinou z kamene. Ve Skotsku se ale nachází pevnosti, jejichž kamenné valy byly vystaveny vysoké teplotě, takže se částečně roztavily a přeměnily ve sklovitou hmotu. Říká se jim vitrifikované, tedy zesklovatělé pevnosti.

Archeologové se nejprve domnívali, že žár byl způsobem požáry z bitev, které se často kolem těchto pevností vedly. Ale byl zde jeden zajímavý fakt. Pokud by nedošlo k roztavení a tím i částečnému slepení kamenů k sobě, valy pevností by v žádném případě nedržely pohromadě. Bylo tedy čím dál jasnější, že je stavitelé pálili úmyslně.

Stále však existují dva různé pohledy na celou věc. Jedna skupina odborníků se domnívá, že i tak šlo o náhodu, třeba při zapalování signálních nebo náboženských ohňů. Druzí se domnívají, že to byl úmyslný proces a stavitelská technika. To by ale znamenalo velký průlom, protože o takové technice stavby valů se v době bronzové a železné doposud nevědělo.

Ve 30. letech provedli dva archeologové Wallace Thorneycroft a Vere Gordon Childe experiment, který měl tuto teorii potvrdit nebo vyvrátit. Postavili kamennou zeď o výšce dva metry a podepřeli ji dřevěnými trámy. Celou konstrukci pak zapálili. Zeď hořela tři hodiny a posléze se zhroutila. Teplota ohně byla 1200 stupňů Celsia a na místě se našlo množství zesklovatělého kamene.

V roce 1978 byla provedena další studie, ze které vyplývalo, že zkrátka není možné přirozenou cestou vytvořit dostatečný žár, aby došlo k zesklovatění a roztavení kamene. Ke vzniku takového žáru by musel být mezi kameny vkládán nějaký vysoce hořlavý materiál a celá zeď by musela být konstruována zcela jinak, aby žár vůbec vznikl. Takže se tím zase vracíme zpět na začátek k tomu, že oheň byl zřejmě dílem náhody nebo nepřátel. Celá problematika je nicméně stále zahalena množstvím nejasností, mezi které patří například otázka, proč se takové pevnosti nacházejí jen ve Skotsku a Francii? Na tyto i další otázky musí vědci teprve najít odpovědi.

 

 

user-avatar

Tomáš Chalupa

24. 02. 2020 | 10:00

Zavří­t reklamu