válkaČeskoslovenskoobjevy

Tajemství sibiřské pevnosti Por-Bažin konečně vysvětleno. Je jím číslo 777

Tajemství sibiřské pevnosti Por-Bažin konečně vysvětleno. Je jím číslo 777
Zdroj: Wikimedia Commons, CC BY 4.0
+ 2 fotky+ 3 fotky

Uprostřed jezera Tere-chol v Tuvijské republice leží pozůstatky monumentální stavby známé jako Por-bažin. Tento obdélníkový komplex neznámého účelu byl považován za jedno z nejtajemnějších archeologických nalezišť v Rusku. Tedy až donedávna, kdy se do těchto odlehlých míst vypravil archeologický tým, aby pomocí nejmodernější technologie přesně datoval jeho vznik. Je jím magické číslo 777 našeho letopočtu.

Yvonne Pokorná 13. dubna 2021

Přesné datování archeologických objektů je obtížné, a to i při použití technik, jako je radiokarbonové datování. Pomocí nedávno vyvinuté metody, založené na přítomnosti náhlého vzrůstu koncentrace radioaktivního izotopu uhlíku-14, určili vědci z univerzity v Groningenu společně s ruskými kolegy přesný rok výstavby Por-Bažinu. To umožňuje archeologům konečně pochopit účel stavby komplexu i zodpovědět otázku, proč nebyl nikdy využíván.

Stavba má tvar pravidelného obdélníku, měří 215 x 162 metrů a zachované části zdí na některých místech dosahují výšky až 12 metrů. Všechny stěny jsou vyrobeny z hlíny, proto místní dali tomuto místu název Por-Bažin, což v překladu z tuvinštiny znamená „hliněný dům“. Komplex vybudovali kočovní Ujgurové někdy v osmém století. K čemu jim sloužil a proč jej nikdy nevyužili, na to archeologové neznali dlouho odpověď.

„Abychom tomu porozuměli, bylo nutné zjistit přesné datum stavby, aby se zjistilo, který místní vůdce nebo chán si stavbu objednal,“ vysvětluje Margot Kuitemsová z univerzity v  nizozemském Groningenu.

Vědci použili metodu, která pečlivě zkoumá různé úrovně uhlíku-14, radioaktivního izotopu uhlíku, který se vytváří v horních vrstvách atmosféry. Předpokládalo se, že změny v atmosférickém uhlíku-14 vykazují z roku na rok malé odchylky, ale v roce 2013 vědci zjistili, že letokruhy stromů obsahovaly v roce 775 n. l. obrovský nárůst uhlíku-14. Vyzbrojeni těmito znalostmi tak mohli výzkumníci datovat dřevo nalezené v této archeologické lokalitě.

Thumbnail # Tajemná pevnost na sibiřském jezeře je nejzáhadnější ruskou památkou. Fascinuje i Vladimíra Putina
Mohlo by Vás zajímat:

Tajemná pevnost na sibiřském jezeře je nejzáhadnější ruskou památkou. Fascinuje i Vladimíra Putina

Nárůst uhlíku-14 byl detekován ve třetím letokruhu od kůry, což naznačuje, že komplex byl budován pár let po roce 775 našeho letopočtu.

Věděli jsme, že strom byl pokácen v roce 777. Specialista na letokruhy stromů a spoluautorka studie Petra Doeve zjistila, že poslední, částečný prsten byl vytvořen na jaře,“ dodala Kuitemsová.

Toto datování také odpovídá dalším historickým poznatkům a archeologickým artefaktům pocházejícím z této oblasti. Vzhledem k tomu, že komplex byl postaven v 8. století n. l., se vědci domnívají, že s největší pravděpodobností sloužil jako náboženský klášter. V roce 777 vůdce Tengri Bögü Khan nechal celý ujgurský kaganát konvertovat k dnes již vymizelému náboženskému učení zvanému manicheismus. Je tedy možné, že komplex byl postaven, aby sloužil jako manichejský klášter. Nicméně, Bögü Khan byl nedlouho nato zabit v antimanichejské vzpouře v roce 779, a to vysvětluje, proč nebyl komplex nikdy použit.

Další články

Zavří­t reklamu