válkaČeskoslovenskoobjevy

Tajemství přilby svatého Václava: Je na ní křesťanský spasitel, nebo pohanský bůh?

Tajemství přilby svatého Václava: Je na ní křesťanský spasitel, nebo pohanský bůh?
Zdroj: wikipedia commons

O legendárním knížeti a patronu českého národa, svatém Václavovi, se neustále hovoří. Důvodem je senzační odhalení archeologů. Mnoho roků zkoumali s dalšími odborníky bájnou svatováclavskou zbroj a největší překvapení je zastihlo při prozkoumání přilby. Základ (tzv. zvon) byl vykován kolem 9. a 10. století. Původní nánosník se nedochoval, byl odstraněn. Na jeho místo přibyl nový, zřejmě z 11. století. Prý byl vyroben ve Skandinávii, je stříbrný a tvoří ho zvláštní kříž s umučeným Ježíšem Kristem. Ale je to doopravdy křesťanský Spasitel?

Václav Pokorný 28. září 2017

Některým vědcům spíše připomíná pohanského boha hromů či severského Ódina, který dokázal pravé divy. Nánosník byl zhotoven ve Skandinávii a k přilbě byl připevněn dodatečně.

Technika plátování stříbra na železo, která byla použita k výrobě nánosníku, byla rozšířena v kovotepeckých dílnách zejména ve druhé polovině 11. století. Na nánosníku je vyobrazen motiv ukřižované postavy, interpretovaný často jako postava Krista nikoliv přibitého ke kříži, nýbrž upoutaného provazy, což je motiv známý spolehlivě pouze ze skandinávského prostředí raně křesťanského období.

Nánosník a jeho motiv

Nánosník a jeho motiv

Rovněž pletencový ornament nad hlavou ukřižovaného známe jako takzvaný řetězcový motiv typu Borre z mnohých vikinských opaskových spon – byl oblíben zvláště u Varjagů. Stylizovaná postava vychází z byzantských tradic a otevřená ústa je prvek veskrze pohanský. Hrozivou lidskou tvář nebo dračí hlavu s otevřenými ústy známe z výzdoby severských přileb 8. století, jejich funkcí bylo děsit démony a tak odvracet od bojovníka nebezpečí. Kristus zde tuto úlohu vlastně převzal od starých germánských božstev.

Přilbice svatého Václava, pohled zepředu a zleva

Přilbice svatého Václava, pohled zepředu a zleva

Někdy se také předpokládá, že by zde nemusel být zobrazen nutně Ježíš Kristus, ale právě nejvyšší bůh germánského severského pantheonu Ódin. Je připoutaný nikoli na kříži, ale na posvátném stromu Yggdrasilu. To odkazuje na jeden ze stěžejních příběhů germánské mytologie. K této interpretaci se přiklání například historici Petr Sommer nebo PhDr. Anežka Merhautová.

Socha svatého Václava od Josefa Václava Myslbeka

Socha svatého Václava od Josefa Václava Myslbeka

A jak tyto motivy souvisejí s českým světcem? Svatý Václav mimo jiné experimentoval se změněnými stavy vědomí, kdy občas visel hlavou dolů nebo se nechával připoutat na kříž. Otázkou však je, jaký magický význam by měla instalace pohanského nánosníku na přilbě českého patrona? Možná větší, než jsme schopni připustit. Svatý Václav byl zřejmě nositelem tajného vědění, které mu od dětství předávala jeho babička, svatá Ludmila.

Svatováclavská přilba je součástí korunovačního pokladu, uloženého v chrámu svatého Víta na Pražském hradě. Je vykována z jednoho kusu železa. Její výška je 17 cm a rozměry oválné základny jsou 24×21 cm. K přilbě je po jejím obvodu přinýtována železná obroučka a nánosník ve tvaru kříže. Výška nánosníku je 15 cm a šířka 19 cm. Výzdoba je tvořena připlátováním stříbrné folie na zdrsněný železný základ, obroučka je zdobena pletencovým motivem, nánosník pak stylizovanou postavou. Nánosník byl vytvořen v jutských nebo gotlanských dílnách v době kolem přelomu tisíciletí. Do Čech se dostal buď darem, nebo koupí o něco později, pravděpodobně až za vlády knížete Boleslava II.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu