válkaČeskoslovenskoobjevy

Tajemství Oldřicha Nového: Proč nechtěl prozradit matku své dcery?

+ 6 fotek+ 7 fotek

Náručí filmového milovníka Oldřicha Nového prošly na stříbrném plátně ty nejoslnivější prvorepublikové krásky jako Adina Mandlová, Nataša Gollová, Lída Baarová nebo Hana Vítová. Uhlazený, noblesní herec s pověstí džentlmena se však milostným aférám spíš vyhýbal. Pokud nějaké měl, tak je před svou ženou i veřejností úzkostlivě tajil, stejně jako nechtěl nikdy prozradit, kdo byla matka jeho jediné dcery Jany.

blondie 17. května 2015

Vítr z plachet vzal Oldřich Nový všem svým obdivovatelkám v roce 1936, kdy se po osmileté známosti oženil s o tři roky mladší fotografkou Alicí Wienerovou-Mahlerovou. Ke svatbě jej přiměl jeho tchán, významný židovský bankéř, který nabídl herci finanční pomoc na rozjezd Nového divadla pod podmínkou, že si konečně vezme jeho dceru.

Svatba se konala 11. června 1936 a 18. února 1937 se manželům Novým narodila holčička. Z data narození lze vyčíst, že k početí dítěte došlo před devíti měsíci, tedy v době kolem svatby. Potíž ale byla v tom, že Alice Wienerová nebyla těhotná. Dítě přinesl domů v peřince sám Oldřich Nový a do rodného listu nechal uvést pouze svoje jméno. Kolonka se jménem matky zůstala prázdná.

S manželkou Alicí, které neřekl jinak než Lízinko

S manželkou Alicí, které neřekl jinak než Lízinko

Svoji dceru Oldřich Nový velmi miloval a rozmazloval. V roce 1939 vyšla v jednom dobovém časopise reportáž o rodinném životě Oldřicha Nového, kde byl herec vylíčen jako nesmírně šťastný, okouzlený otec, který je ochoten poslouchat celé hodiny žvatlání své dcerky. „Kolikrát už jí chtěl nechat hrát nějakou dětskou roli, ale maminka, která je její přísnější vychovatelkou, to nedovolila, protože chce mít holčičku přirozenou,“ psalo se v reportáži.

Alice Wienerová na Janu celý život žárlila. Žárlivost měla tato dáma v povaze a po válce k ní ještě přibyla schizofrenie, která propukla v důsledku válečných traumat, které prožila. Jako Židovka skončila v Terezíně a za války přišla o půlku rodiny včetně milovaného otce.

Oldřich Nový se ke své dceři choval stejně galantně jako ke kterékoli jiné ženě. Pomohl jí do kabátu, přisunul židli v restauraci… Manželku Alici to popouzelo, jako by v Janě viděla svou sokyni. Jak dívka dospívala, často mezi nimi docházelo k velkým hádkám, Oldřich Nový to těžce nesl, ale svoji nemocnou ženu nechtěl nikdy opustit, tak se jen snažil v rámci možností mírnit mezi nimi napětí.

Když bylo Janě 22 let, rozhodla se definitivně odejít z domova. Přestěhovala se do Brna, kde Oldřich Nový kdysi odstartoval svoji kariéru, našla si práci na brněnském výstavišti a v moravské metropoli se i provdala. Po jejím odchodu se Nového manželka uklidnila, konečně zase měla svého muže jenom pro sebe.

Jana se vrátila do Prahy až po 18 letech, kdy už Alice Wienerová dávno nežila a Oldřich Nový zůstal sám a čím dál více chřadl. Chtěla mu být na blízku a pokud možno ho dennodenně navštěvovat. Oldřich Nový jí ani na sklonku svého života neprozradil, kdo byla její matka, toto tajemství si vzal s sebou do hrobu. „S tátou jsme o tom nemluvili, vyhýbal se tomu. Mně stačilo, že jsem byla vždycky tátova, že mě měl moc rád a já měla ráda jeho,“ řekla krátce před svou smrtí Jana Včeláková v televizním dokumentu.

Oldřich Nový s dcerou Janou na vycházce

Oldřich Nový s dcerou Janou na vycházce

O matce Jany Včelákové se tak dlouhá léta jen spekulovalo. Nejčastěji se skloňovalo jméno herečky Hany Vítové, která šla malé Janě za kmotru a občas ji i hlídala. S Oldřichem Novým byli dlouhá léta velcí přátelé, natáčeli spolu filmy, hráli na divadle. Jenže v roce 1936 šla Hana Vítová z role do role a byla také dost hubená. Kdyby otěhotněla, určitě by se to neutajilo.

O Oldřichu Novém se také šuškalo, jak jej při natáčení filmu Dívka v modrém pobláznila herečka Lída Baarová, jenže to už byla malá Jana dva roky na světě. Navíc Oldřich Nový si na milostné skandály nepotrpěl a dokonce i některé jeho herecké kolegyně si občas posteskly, že byl své ženě přehnaně věrný. Svoji věrnost osvědčil i v době okupace, když se odmítl na nátlak nacistů se svojí ženou rozvést jen proto, že je Židovka. Za tento postoj jej později stihl trest. „Máti musela nosit žlutou hvězdu a téměř nikam nesměla. Takže jsem se všude objevovala jen s tátou. Ani on ale nakonec trestu za svůj postoj neunikl. Po Vánocích 1944 ho poslali do internačního tábora Osterode. Když se se mnou přišel loučit k postýlce, tušila jsem nějaké nebezpečí a dala jsem mu na cestu fosforeskujícího pejska v takové kožené taštičce, kterou si pověsil na krk. S tím talismanem ode mě se pak vrátil z lágru a říkal, že mu přinesl štěstí. Taštičku mám schovanou dodneška,“ vyprávěla později Jana Včeláková.

Oldřich Nový s Alicí a Janou

Oldřich Nový s Alicí a Janou

Možná právě židovský původ Alice Wienerové byl tím pravým důvodem, proč nebyla v rodném listu Jany zapsána jako matka. Oldřich Nový tak projevil jistou prozíravost – chtěl svoji dceru uchránit před nenávistným antisemitismem, který se tou dobou šířil z nacistického Německa. Konec války tak Jana Včeláková prožila u manželů Lelkových v Lázních Bělohrad, kde se o ni dobře starali.

Po rodinných kořenech Jany Včeláková se před pár lety rozhodla detektivním způsobem zapátrat spisovatelka a publicistka Blanka Kovaříková, autorka knihy Největší tajemství Oldřicha Nového. Zjistila, že Jana se původně jmenovala Blažena Jakešová a narodila se 18. února 1937 v Rychnově nad Kněžnou. Její maminka zemřela po porodu v 29 letech na otravu krve a stejně starý otec Jiří Antonín Jakeš se již nedokázal nebo nechtěl o svoji dceru postarat, neboť měl v péči již dvě čtyřletá dvojčata, a tak raději umístil miminko do kojeneckého ústavu v Krči. Dívenka měla štěstí, že si ji pak v dětském útulku na pražské Štvanici vybral k adopci Oldřich Nový, který se ukázal jako milující otec.Na jaře1938 nechal dívce zhotovit nový rodný list, změnil jí zcela identitu a přejmenoval na Janu Novou. Jsou spolu pochováni v jednom hrobě na Olšanských hřbitovech.

Další články

Zavří­t reklamu