Sibiřský meč možná patřil nechvalně proslulému ruskému caru Ivanu Hroznému | zdroj: siberiantimes.com


Tajemný sibiřský Excalibur: jak se dostal na Sibiř a komu patřil? Experti tvrdí, že Ivanu Hroznému

Jen si to představte: v rukou vyhlášeného kozáckého válečníka a hrdiny se třpytí obrovský meč. Je to jeho poslední bitva proti Tatarům na Sibiři, kteří neočekávaně přepadli kozácké vojsko. Jsou v přesile a řady kozáckých bojovníků rychle řídnou. Ivan Kolco s hrstkou těch, co přežili, si mečem klestí cestu ke svému koni. Konečně se vyhoupne do sedla a prchá z místa krvavé bitvy. Tataři ho pronásledují a házejí po něm šípy. V zoufalém trysku mu meč vypadne z ruky a upadne na zem u paty mladé břízy. Meč, který dostal darem od ruského cara Ivana Hrozného! Bude tu ležet skoro 400 let.

user-avatar

Irena Gruberová

25. 11. 2014 | 08:55

Na dobové ilustraci je vyobrazen kozácký náčelník Jermak Timofejevičov, který stál v čele ruské invaze na Sibiř.

Zní to jako ruská pohádka o bohatýrovi, ale takhle nějak si představuje ruský archeolog Vjačeslav Molodin, jak se dostal meč, přezdívaný Sibiřský Excalibur, z Evropy na západ Sibiře. V roce 1975 jej archeologové objevili v Barabinské lesostepi jen díky „neposlušnosti“ jednoho člena týmu, Alexandra Lipatova, jenž kopal dál, než měl.

Ruský archeolog Vjačeslav Molodin

Meč ležel asi 5 centimetrů pod zemí a byl velmi dobře zachovalý. Měřil okolo jednoho metru a měl typický železný jílec s křížovou záštitou a trojitou hlavicí. Na obou stranách byly vyraženy latinkou psané nápisy. Podle polohy i hloubky, v jaké meč ležel, bylo jasné, že nebyl úmyslně uložen do země.

Nápisy vyryté na čepeli nože

Od té doby představoval meč pro historiky záhadu. Takový se jak v Rusku, tak i v Asii nikde nevyskytoval. Ostatně je to jediná zbraň tohoto druhu, jaká kdy byla na Sibiři nalezena. Analýzy potvrdily, že meč byl vyroben ve 12. až 13. století v německém Porýní, odkud se dostal do Švédska, kde jeho stříbrnou rukojeť ozdobili ornamenty a čepel opatřili nápisy složenými ze zkratek. Vědcům se podařilo rozluštit, co znamenaly. Na jedné straně stálo: „Ve jménu matky našeho Vykupitele věčného, věčného Pána a Spasitele, Ježíše Krista.“ Na druhé straně pak: „Ve jménu Všemohoucího. Božská matka. Ve jménu Věčného.“

Železný jílec s křížovou záštitou a trojčlennou hlavicí

Je mnoho teorií, jak se tento typicky evropský meč dostal do Ruska: podle jedné s obchodní karavanou jako předmět směny, neboť Ruskem tenkrát vedla až k západosibiřské řece Ob severní cesta; podle druhé jako válečná kořist. Problém je, že místo nálezu dělí od středního a dolního toku řeky Ob stovky kilometrů hustých, neprostupných lesů a močálů.

čepel nože

Molodin však nabízí jinou hypotézu. Podle ní patřil sibiřský Excalibur nechvalně proslulému caru Ivanu Hroznému, který v té době usiloval o ovládnutí Sibiře. Stejně jako pozlacený pancíř, mohl i tento meč věnovat kozáckému atamanu Jermaku Timofejevičovi, který se vyznamenal tím, že dobyl tehdejší hlavní sibiřské město Isker a poslal caru množství vzácného zlata a stříbra. Jermak mohl pak zbraň věnovat svému nejudatnějšímu spolubojovníku Ivanu Kolcovi, jenž ani ne tři kilometry od místa nálezu meče zahynul v bitvě.

Místo, kde byl sibiřský Excalibur nalezen

„Nejsem si jistý, zda mám pravdu, když si to tahle všechno představuji, ale legenda je to opravdu krásná," řekl ruský archeolog pro noviny Siberian Times. Pokud se však jeho hypotéza potvrdí, šlo by o jeden z nejvýznamnějších archeologických nálezů v historii Sibiře.

témata

Komentáře ( )

user-avatar

Irena Gruberová

25. 11. 2014 | 08:55

Zavří­t reklamu