válkaČeskoslovenskoobjevy

Tajemný sardonyx byl nalezen po 1000 letech, patřil veleknězi Jeruzaléma

V Jihoafrické republice byl objeven malý sardonyx, který byl ztracen tisíc let. Tento kámen původně zdobil prsní plát slavnostního oděvu velekněze v Jeruzalémě.

Tomáš Chalupa 19. září 2016

Jeho současný majitel tvrdí, že se kámen v jeho rodině dědil z generace na generaci. V roce 1189 ho velekněz daroval jako odměnu jeho dávnému předku.

V Bibli se praví, že prsní plát velekněze byl zdoben dvanácti drahými kameny, které vyjadřovaly boží vůli. Sardonyx byl nošen nikoliv přímo na na prsním plátu, ale na rameni, jako pomocný kámen. Sardonyx z Jihoafrické republiky je výjimečný tím, že obsahuje miniaturní nápis. Nikdo neví, jak se do kamene dostal.

Legenda říká, že jej velekněz dal templářskému rytíři, který si jej ponechal. V roce 2000 se ke kamenu dostal profesor Moše Šaron a majitel mu umožnil jej prozkoumat. Zjistil, že uvnitř kamene se nacházejí hebrejská písmena, jejich ekvivalent je B a K. Na kameni prý není žádný známka po tom, že byl otevřen a není jasné, jak se podařilo písmena vyrýt dovnitř. „Je naprosto neuvěřitelné, pokud by písmena náhodně vznikla v kameni přirozenou cestou,“ tvrdí profesor Šaron. Jenže kámen je dokonale kulatý, není na něm patrné vůbec žádné poškození, s největší pravděpodobností vůbec nebyl nikdy rozlomen nebo do něj nebylo jinak zasaženo. „Je to naprostá záhada,“ tvrdí Šaron.

Šaron si pozval na pomoc jiného odborníka, Američana dr. Jamese Strange. „Je nemyslitelné, že by ve středověku nebo i dnes existovala technologie, kterou by někdo byl schopen rozdělit onyx na dvě poloviny, aniž by zanechal jedinou stopu, takže musíme vyčerpat všechna ostatní vysvětlení,“ říká Strange. Potvrdil stáří kamene i to, že byl skutečně s největší pravděpodobností součástí oděvu jeruzalémského velekněze.

Záhada sardonyxu trvá dál, nikdo netuší, jak se písmena do kamene dostala. Jeho současný majitel hledá někoho, kdo by kámen koupil. Ideálně Žid, který by jej navrátil do Jeruzaléma, protože je to důležitá součást židovské historie. Odborníci cenu kamene odhadují na 200 milionů dolarů.

Další články

Zavří­t reklamu