Linie zobrazují siluetu kopytníka, orientovaného nohami k vrcholu hřebene, hřbetem a rohy k jezeru. Podobá se losu.

Linie zobrazují siluetu kopytníka, orientovaného nohami k vrcholu hřebene, hřbetem a rohy k jezeru. Podobá se losu. | zdroj: The Siberian Times


Tajemný geoglyf ve tvaru losa pomáhaly před 6 000 lety stavět děti. Proč a k jaké civilizaci patřily, je záhadou

TÉMATA: archeologie | objevy | rusko | geoglyfy

user-avatar

Tyrion

24. 01. 2016 | 10:00

Nejstarší geoglyf na světě se nachází na Uralu v Rusku a objeven byl jen díky satelitním snímkům z vesmíru. Jde o největší figurální kresbu na zemském povrchu, vytvořenou pravděpodobně před šesti tisíci lety. Soudě podle kamenných nástrojů nalezených v blízkosti obrazce se na jeho tvorbě podílely i děti. Stále však není jasné, k jakému civilizačnímu okruhu patřily a z jakého důvodu obří kresbu vytvořily.

Když se v roce 2011 procházel ruský etnograf Alexander Šestakov v Zjuratkulském národním parku na Urale, zjistil, že v některých místech roste tráva nerovnoměrně. Doma se pak podíval na internetovou satelitní mapu a užasl: nerovnosti na úpatí hory Zjuratkul v Satkinském okrese tvořily obrovskou siluetu zvířete s kopyty a rohy, připomínající losa. Informoval o tom archeology, kteří se do oblasti vypravili a potvrdili, že nejde o žádné šálení smyslů, ale o uměle vytvořené dílo – malbu vytvořenou na zemském povrchu, takzvaný geoglyf. Nalézal se na terase poblíž Zjuratkulského jezera v nadmořské výšce 860 metrů.Geoglyf je tak veliký, že ho lze spatřit jen ze vzduchu

Obrazec se diagonálně rozpíná až do délky 275 metrů a tvoří jej 30 centimetrů hluboké a mezi pěti až deseti metry široké příkopy. Ty byly po vyhloubení zasypány kameny; větší kameny byly nakladeny po okrajích, menší pak doprostřed. Kopyta losa byla vyplněna směsí zeminy a rozdrcených kamenů.

V blízkosti obrazce bylo nalezeno 155 kamenných nástrojů vyrobených štípanou technikou, používanou v neolitu někdy mezi 3 000 až 4 000 lety před naším letopočtem. To by znamenalo, že uralský geoglyf je starý 6000 let a je tedy nejstarším svého druhu na světě. Tak vysoké stáří potvrdilo i radiokarbonové datování. Pro srovnání – geoglyfy na planině Nazca vznikly ani ne před 2000 lety.Některé druhy nerostů, použitých pro stavbu geoglyfu, se v provincii vůbec nevyskytují.

Nalezené kamenné nástroje, z nichž většina sloužila ke kopání příkopů a štípaní kamenů, naznačují, že na geoglyfu pracovaly vedle dospělých i děti. „Soudě podle různé velikosti nástrojů – od těch, které byly dlouhé 17 centimetrů a vážily okolo tří kilogramů, až po ty, co měřily jen dva centimetry, můžeme předpokládat, že je používali jak dospělí, tak děti. Domníváme se, že na tvorbě obrazce se podílela celá komunita,“ prohlásil Stanislav Grigorjev z Institutu čeljabinské historie a archeologie. „Nejednalo se ale o otrockou práci dětí. Byly zapojeny do společného sdílení hodnot a něčeho, co bylo pro všechny tyto lidi důležité. Je zřejmé, že tvorba obrazce měla velký sociální význam. Geoglyfy jsou symboly jednoty,“ poznamenal vědec.Příkopy byly po vyhloubení zasypány kameny.

Vzhledem k tomu, že byl obrazec vytvořen v místě s poměrně nízkým sklonem, bylo jej možné tenkrát vidět z vrcholu hřebene Zjuraktul, kde byla zřejmě umístěna vyhlídková plošina. Kontury losa se na travnatém pozadí dříve jevily bílé a mírně lesklé. Ačkoli se obrazec podobá proslulým geoglyfům na planině Nazca nebo Bílému koni v Oxfordshire, podle vědců s nimi nesouvisí. Jeho styl spíš odpovídá petroglyfům nalezeným ve Finsku. Zatím není jasné, kteří lidé jej vytvořili.Zjuratkulské jezero

„Faktem je, že na tomto teritoriu žili v době neolitu a eneolitu lovci a rybáři. Prováděli jsme archeologický výzkum v nedalekém místě osídlení na břehu jezera, neboť jsme předpokládali, že právě tam mohli žít stavitelé tohoto geoglyfu. Lidé zde žili už od neolitu, ale zatím neexistuje žádná známka o tom, že by tvořili nějaké větší společenské struktury nebo dělali cokoli jiného kromě lovu a rybaření,“ vysvětlil Stanislav Grigorjev. „Nejde mi to na rozum, pořád přemýšlím, kdo a proč to postavil,“ přiznal vědec. Nález dvou starodávných ohnišť na místě obrazce, které byly jen jednou jedinkrát použity, zřejmě sloužily k nějakému významnému rituálu.Zjuratkulský národní park

Je možné, že geoglyf losa vytvořila megalitická kultura, která na Urale zanechala megality včetně dolmenů, menhirů nebo obrovský kultovní komplex na ostrově Vera. Faktem ovšem je, že  o této tajemné kultuře nic nevíme.

I přes mnoho nezodpovězených otázek Stanislav Grigorjev varuje před rozsáhlým výzkumem v budoucnosti a oficiálním místům spíš navrhuje zachovat posvátnost místa. „Mohla by se z toho stát turistická atrakce s muzeem, ale musíme přemýšlet o tom, jak to zrealizovat,“ dodal.

Několik teorií o geoglyfech
Geoglyfy jsou kresby nebo geometrické vzory na zemském povrchu. Často mají podobu zvířat a jsou tak velké, že mohou být viděny jen ze vzduchu nebo z nějakého vyvýšeného místa.
 
1. Uctívání božstva
Geoglyfy mohly být formou soch určených k uctívání. Tak například obrazec Dlouhého muže z Wilmingtonu v Anglii podle některých odborníků představuje anglosaského boha války a místo, kde se nalézal, bylo pro pohany posvátné. Je možné, že obrazce vznikaly jako oběti bohům. Prostí lidé jim vytvořením podobizen zvířat vzdávali hold.
 
2. Astronomický kalendář
Hrstka archeologů se domnívá, že geoglyfy mohly symbolizovat významné hvězdy, souhvězdí a planetární události jako třeba slunovraty. Je tak možné, že podle těchto spojnic mohli starověcí indiáni měřit čas. Nicméně v roce 1968 výzkum Národní geografické společnosti dospěl k závěru, že zatímco některé linie obrazců v Nazca skutečně odkazují na pozice Slunce a Měsíce, neexistují žádné další, aby se dalo vyloučit, že jde o pouhou náhodu.
 
3. Starověké poznávací značky
Podle jedné z teorií byly geoglyfy jednoduše způsobem, jakým staré civilizace označovaly svá teritoria, tak aby to bylo zřetelné a viditelné. Velmi často se totiž obří obrazce nacházejí v oblastech, kde mohou být spatřeny ze vzdálenosti nebo z vyvýšeného místa, odkud je dobrý výhled.
 
4. Kultovní místo k modlitbám a rituálům
Objev ohnišť u ruského losa i jiných geoglyfů přispívá ke spekulacím o tom, že tato místa sloužila k nějakým rituálům. Podle jedné teorie indiáni z kultury Nazca tancovávali podél linií svých geoglyfů, když prosili o seslání deště, což dokládají výjevy na dochované keramice z té doby.
 
5. Mimozemšťané
Zvláště ufologům se nejvíc líbí představa, že podivné obrazce zanechali v krajině mimozemští návštěvníci. Tak například Erich von Däniken označil rovné čáry z Nazca za přistávací plochy pro kosmické lodě mimozemšťanů. Záhadou však je, proč některé z obrazců měly tvary opic, pavouků nebo losa.

user-avatar

Tyrion

24. 01. 2016 | 10:00

Zavří­t reklamu