válkaČeskoslovenskoobjevy

Tajemný faraon Sanacht byl ve své době obrem, tvrdí vědci

Tajemný faraon Sanacht byl ve své době obrem, tvrdí vědci
Zdroj: ancientpages.com

O obrech potulujících se v dávných dobách po naší planetě se zmiňuje řada bájí a pověstí z celého světa. Možnost jejich existence je stále předmětem velkých kontroverzí mezi archeology a historiky. Otázkou je, jak vůbec chápat tento pojem. To, co dnes definujeme jako obra, neznamenalo vždy to stejné co v minulosti. Podle archeologů byl faraon Sanacht, jenž vládl před 4700 lety, obr. Jeho nalezená kostra představuje nejstarší známý případ gigantismu.

Yvonne Pokorná 27. září 2017

Kolem faraona Sanachta nicméně panují velké nejasnosti. Některé zdroje říkají, že Sanacht a Nebka jsou jedna a ta samá osoba. Nebka je uveden jako první faraon 3. dynastie jak v Turínském listu, tak i v Abydoském královském seznamu a v Manethově dynastickém přehledu. Vládl 18 nebo 19 let a velmi málo je o něm známo. V roce 1901 se nalezla jeho údajná kostra v mastabové hrobce poblíž Beit Khallaf, vzdáleném asi 70 mil na severozápad od egyptského Luxoru. Není však jisté, komu mastaba patřila, nicméně fragment reliéfu se jménem Sanacht vedl vědce k domněnce, že zde byl pohřben právě tento tajemný faraon.

V hrobě ležely ostatky muže, jehož badatelé označili za velmi vysokého člověka. Na výšku mohl měřit asi 187 centimetrů. Podle dnešních měřítek bychom muže takovéto postavy jen stěží považovali za obra, ale ve starověkém Egyptě byla jiná situace. Většina lidé z této doby nebyla vyšší než 160 centimetrů, takže muž pochovaný v této hrobce byl zcela jistě nadprůměrně vysoký.

Pravděpodobná lebka faraona Sanachta

Pravděpodobná lebka faraona Sanachta

Tým vědců z Curyšské univerzity si faraonovu neobvyklou výšku vysvětluje buď gigantismem, nebo akromegalií. V obou případech se jedná o hormonální poruchu, která se projevuje nadměrnou produkcí růstového hormonu. Zatímco ke gigantismu dochází v dětství, akromegalie postihuje dospělé jedince. Pokud by se domněnka vědců potvrdila, šlo by o nejstarší nalezený případ této poruchy.

Při porovnání lebky faraona Sanachta s daty z antropologických databází jasně vyplývá, že ač panovníci byli obvykle vyšší než běžná populace (pravděpodobně díky dostupné zdravotní péči a výživné stravě), Sanacht je svou výškou všechny značně převyšuje. Byl o celých pět palců vyšší než druhý nejvyšší známý faraon Ramesse II. “Ze všech známých královských mumií žádný jiný panovník nebo královna nesplňuje podmínky gigantismu,” stojí ve vědecké studii.

Ramesse II.

Ramesse II.

Nezdá se však, že by nadměrná výška přinášela svému nositeli nějaké sociální výhody či nevýhody. I kdyby se neprokázalo, že oním mužem v hrobce byl Sanacht, v každém případě šlo o vysoce postavenou osobu vzhledem k tomu, že byla pohřbena s náležitou pompou v mastabě. Na druhou stranu trpaslíci byli chováni ve velmi vysoké úctě a občas sloužili jako faraonovi asistenti nebo byli považováni za božské.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu