Budování zavlažovacího kanálu vyneslo na povrch zapomenuté informace z dávnověku.

Budování zavlažovacího kanálu vyneslo na povrch zapomenuté informace z dávnověku. | zdroj: livescience.com


Tajemnou civilizaci, která porazila legendárního krále Midase, objevili archeologové v Turecku

TÉMATA: archeologie | nálezy | turecko | starověk | mýty | doba železná | doba bronzová | písmo

user-avatar

Yvonne Pokorná

8. 04. 2020 | 10:00

V řecké mytologii se o králi Midasovi tradovala řada pověstí. Ta nejznámější vypráví o tom, jak se mu splnilo přání, že čekoholiv se dotkne, promění se ve zlato. Jenže osud ho dostihl a dávno zapomenutý příběh o panovníkově pádu se teď znovu doslova vynořil v Turecku.

Když loni začali archeologové v centrálním Turecku zkoumat starověký pahorek Türkmen-Karahöyük, nečekali, jaké obrovské překvapení je čeká. Jeden z místních farmářů je totiž upozornil na velký kámen, na který narazil v nedávno vybagrovaném zavlažovacím kanálu. Kámen byl napůl ponořený do vody, takže bylo poznat, že je pokrytý záhadnými nápisy neznámého písma.

"Viděli jsme, že vyčnívá z vody, a tak jsme skočili přímo dolů do kanálu a až po pás se brodili okolo," popisuje archeolog James Osborne z Chicagské univerzity. Vědcům hned bylo jasné, že jde o artefakt ze starověku. Poznali, že hieroglyfy na kameni jsou vytesané v luvijštině, jednom z vymřelých anatolských jazyků, kterými se mluvilo na území dnešního Turecka ve 2. a 1. tisíciletí př. n. l.

S pomocí překladatelů zjistili, že nápis na stéle se vychloubá vojenským vítězstvím. Ovšem ne tak ledajakým, nýbrž porážkou Frýgie - království, které v 8. století př. n. l. založil vymřelý indoevropský národ blízký Řekům – Frýgové. V dobách rozkvětu tohoto království mu vládli podle asyrských i řeckých pramenů panovníci jménem Midas. Datování kamene na základě lingvistické analýzy naznačuje, že nápisy odkazují k tomu nejslavnějšímu z nich, jemuž podle starořeckých bájí splnil bůh Dionýsos přání, aby se vše, čeho se dotkne, metamorfovalo ve zlato.

Nápis také obsahoval zvláštní hieroglyfy symbolizující, že zpráva o vítězství pocházela od jiného krále, muže jménem Hartapu. Hieroglyfy naznačují, že Midas byl zajat jeho vojáky.

“Bohové bouří předali krále jeho výsosti,” stojí na stéle.

Podstatné ovšem je, že o králi Hartapuovi ani o jeho království vědcům nebylo dosud známo nic. Z nápisu na kameni lze však vydedukovat, že 300 akrů rozsáhlý pahorek Türkmen-Karahöyük mohl být hlavním městem tohoto království i místem, kde došlo k vojenskému střetu. 

Archeology zde samozřejmě čeká ještě hodně vykopávek v naději, že se o zapomenutém království časem dozvědí víc. „Uvnitř tohoto pahorku budou paláce, pomníky, domy,“ naznačuje Osborne. “Ta stéla byla fantastický, neuvěřitelně šťastný nález, ale je to jen začátek.”

 

user-avatar

Yvonne Pokorná

8. 04. 2020 | 10:00

Zavří­t reklamu