Vyobrazení Kanaánců ve  staroegyptské

Vyobrazení Kanaánců ve staroegyptské "Knize bran" ze 13. století př. n.l. | zdroj: TheTorah.com


Tajemní bibličtí Kanaánci nebyli vyhlazeni, jejich potomci žijí v Libanonu

TÉMATA: genetika | geny | archeologie | starověk | izrael | bible

user-avatar

Yvonne K.

26. 08. 2017 | 10:15

Podle biblické páté knihy Mojžíšovy starověcí Izraelité na boží příkaz Kanaánce zcela vyhladili. Jak ale ukázal nedávný výzkum britských vědců, obyvatelé Kanaánu z povrchu zemského nezmizeli. Přežili a jejich potomci dnes žijí v Libanonu.

Před tisíci lety obývali Kanaánci území Předního východu, kde se dnes nalézají část Sýrie, Libanon, Palestina a Izrael. Vytvořili vůbec první abecedu a založili kolonie ve Středomoří. Několikrát se o Kanaáncích zmiňuje Bible, ale i starověké řecké a fénické texty. Pro vědce však až doposud představoval tento národ jistou záhadu – jaký byl jejich původ a konečný osud? Skutečně byli vyhlazeni, jak stojí v Bibli? Oblast Kanaánu

Na tyhle otázky nyní přináší odpovědi moderní genetika. Vědci z Institutu  Wellcome Trust Sanger zkoumali sekvence genomu 4000 let starých Kanaánců a porovnali je s jiným starověkým i dnešním obyvatelstvem. Ukázalo se, že 93 procent původu moderních Libanonců pochází od Kanaánců. Pohled na starobylé přístavní město Sidon (moderní Saïda) v Libanonu, které bylo založeno před 6000 lety.

“Dnešní Libanonci jsou přímými potomky Kanaánců, ale mají navíc menší podíl euroasijského původu z dob, kdy jejich předci přicházeli během bojů do kontaktu se vzdálenějšími populacemi, jako byli Asyřané, Peršané nebo Makedonci,” uvedl Marc Haber. S Euroasijci se Kanaánci mísili asi před 2200 až 3800 lety, kdy blízkovýchodní oblast dobývaly různé národy. I přes všechny tyto pohyby národů a složitou historii na Blízkém východu si dnešní Libanonci z převážné části uchovali kanaánský původ, což je pro vědce poněkud překvapivým zjištěním. Několik kanaánských jedinců, jejichž vzorky byly v genetické analýze použity, bylo pohřbeno ve velkých hliněných nádobách.

Vědci identifikovali i předky Kanaánců. Podle nich šlo o směsici místních obyvatel, kteří se v době neolitu usadili v zemědělských vesnicích, a migrantů z východu, kteří přišli do oblasti zhruba před 5000 lety.

 

user-avatar

Yvonne K.

26. 08. 2017 | 10:15

Zavří­t reklamu