válkaČeskoslovenskoobjevy

Tajemné skalní nápisy byly objeveny v Černé poušti v Jordánsku

Tajemné skalní nápisy byly objeveny v Černé poušti v Jordánsku
Zdroj: ibtimes.co.uk
+ 2 fotky+ 3 fotky

Tisíce nápisů a obrazců vyrytých do kamene objevili archeologové v Černé poušti v Jordánsku. Pocházejí z doby před více než 2000 lety a prozrazují, že vyprahlá krajina dříve kypěla životem.

Yvonne Pokorná 15. prosince 2016

Region Jebel Qurma, kde byly tyto nápisy a petroglyfy objeveny, je nejméně probádaným územím v Jordánsku. Částečně je to díky drsným, nehostinným podmínkám Černé pouště, kterou od obzoru k obzoru pokrývají jen oblázky a balvany. Svou černou barvu získala po po čediči. Jde o lávové valouny staré dvacet pět milionů let, které ohlazuje čas a dál se rozpadají. Právě do nich lidé před více než dvěma tisíci lety vyryli svá tajemná poselství.

Petroglyfy s nápisy

Petroglyfy s nápisy

Nápisy jsou zapsané v safajštině, jazyku užívaném lidmi, kteří obývali oblasti Sýrie, Jordánska a Arábie ve starověku. “V Jebel Qurma se nachází opravdu mnoho tisíc safajských nápisů a petroglyfů, což svědčí o tom, že lidé tuto oblast intenzivně využívali,” říká šéf vykopávek Peter Akkermans z Leidenské univerzity v Holandsku.

Jeho tým tady během posledních pěti let identifikoval přes 5000 nápisů a skalních obrazů, které znázorňují lvy, gazely, koně a velké ptáky připomínající pštrosy. Nápisy jsou vesměs krátké a většinou se jedná o jména. Některé texty obsahují informace o tom, čím se lidé zabývají. Z některých lze vyvodit, že dávní obyvatelé Jebel Qurmy měli konflikty s Nabatejci, kteří postavili starověké město Petra. “Dávám pozor na Nabatejce,” hlásá jeden z nápisů. Další nápisy vypovídají o těžkostech a překážkách, jimž lidé v této oblasti kdysi čelili. “Kéž je síla proti hladu,” stojí v jednom z nápisů, zatímco v druhém se jistý muž svěřuje, že je “silně rozrušen svou milovanou”.

Černá poušť v Jordánsku

Černá poušť v Jordánsku

Kromě skalních nápisů a petroglyfů archeologové objevili také pozůstatky tábořišť, příbytků a hrobů. Dnes je těžké si představit, jak v takové kamenité poušti mohl někdo žít, ale z nápisů a obrazů vytesaných do kamenů lze vyčíst, že tady před tisíci lety vzkvétal život. “Podle skalních nápisů můžeme říci, že společnost lidí, kteří je vytvořili, se pravděpodobně rozvíjela na nějaké pastvině, chovala ovce, kozy a velbloudy. Také zobrazují velkou diverzitu zvířat, což rovněž indikuje odlišné enviromentální podmínky – zelenější a vlhčí, i když les tu nebyl,” podotýká Akkermans.

Odborníci nyní tyto texty a obrazce zkoumají, aby určili jejich přesné stáří a porozuměli, co znamenají. Tou nejdůležitější otázkou, která dosud zůstává zahalena tajemstvím, je důvod a účel, pro který tyto umělecké práce vznikly. “Víc než obsah těchto nápisů chceme pochopit, co bylo záměrem těchto lidí. Říká se, že skalní umění je formou graffiti, ale myslíme si, že to má nějaký hlubší význam. Rádi bychom odhalili, kdo tvořil tyto nápisy, jak se naučili je zapisovat a komu vlastně byly určeny,” prozrazuje archeolog.

Vědci rovněž doufají, že získají více důkazů o zdejším životním prostředí v dřívějších dobách a o tom, jak došlo k přeměně kdysi tak zelené krajiny v nehostinnou pustinu.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu