Prognostický ústav je obestřen tajemstvím a mnoha mýty. Členy této organizace byli i prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman.

Prognostický ústav je obestřen tajemstvím a mnoha mýty. Členy této organizace byli i prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman. | zdroj: Profimedia.cz

user-avatar

Václav Pokorný

24. 09. 2019 | 10:00

Některé dnešní teorie naznačují, že bývalý Prognostický ústav v komunistickém Československu byl institucí účelově spoluzaloženou československou StB a sovětskou KGB. Jejím úkolem mělo být udržení ruského vlivu při a po ekonomické a politické transformaci. Poklonkování dnešního prezidenta Miloše Zemana a bývalého prezidenta Václava Klause autokratickému Putinovu režimu v Rusku tomu nasvědčují.

Vysmívali se mu a považovali jej za šílence, když tvrdil, že listopad 1989 byl privatizační puč zorganizovaný tajnými službami a že někdejší Prognostický ústav byl základnou ruské KGB. Dnes se ale zatvrzelému antikomunistickému aktivistovi Petru Cibulkovi z Brna musí mnozí v duchu omlouvat a připustit, že na jeho konspiračních teoriích může být i kus pravdy.

Je přinejmenším podivuhodné, že ze zmíněného ústavu vzešla nejvýznamnější část české polistopadové elity. Šlo o sedm porevolučních ministrů, nespočet náměstků a dva premiéry a následně prezidenty, kteří největší měrou ovlivnili politický vývoj u nás – Václava Klause a jeho nástupce Miloše Zemana. 

Další nemalou indicií je, jak se bývalí prognostici staví k současnému autokratickému režimu v Rusku. Neskrývané sympatie Václava Klause, servilní postoje Miloše Zemana či nesouhlas předsedy hospodářské komory Vladimíra Dlouhého se sankcemi proti Rusku jsou naprosto výmluvné.

Je nutné ještě připomenout, že Prognostický ústav vznikl v roce 1983 na popud tehdejšího sovětského vůdce a předchozího šéfa KGB Jurije Andropova. Byl zřízen podle sovětského vzoru za účelem hledání cesty z ekonomického a společenského úpadku, kterým komunistický blok tehdy procházel. Jeho členové byli cíleně vybraní prognostici, kteří měli formulovat prognózy, tedy matematicky podložené odhady budoucího vývoje společnosti a především ekonomiky. Všichni pracovníci přijímaní pro práci v Prognostickém ústavu byli bez výjimky schvalováni přímo na ÚV KSČ. Organizační struktura Prognostického ústavu, personální obsazení vedoucích funkcí i míst výzkumných pracovníků zůstaly v utajení, stejně tak dodnes nejsou známy jejich výzkumné cíle a úkoly. 

O tom, že sovětská KGB měla v Prognostickém ústavu své lidi, je dnes přesvědčena i řada historiků a archivních badatelů. Někteří o tom v minulosti hovořili. Problémem ale je, že stále nejsou přístupné sovětské archivy, které by to doložily a ukázaly na konkrétní osoby. Pokud jde o sledování ze strany StB, řada jistě zajímavých svazků byla krátce po listopadu 1989 skartována. 

A tak se skutečnou pravdu možná dozví až některá z příštích generací. Nám zatím nezbývá, než se spoléhat na svou (ne)prognostickou intuici a pozorně sledovat další kroky některých dosud vlivných exponentů z “Jakešovy věštírny”. Připomeňme si ta nejznamnější jména ve fotogalerii.

 

user-avatar

Václav Pokorný

24. 09. 2019 | 10:00

Zavří­t reklamu