válkaČeskoslovenskoobjevy

Tajemné písmo z Velikonočního ostrova dosud nikdo nerozluštil a záhadným je i jeho původ

Tajemné písmo z Velikonočního ostrova dosud nikdo nerozluštil a záhadným je i jeho původ
Zdroj: ancient-origins.net
+ 4 fotky+ 5 fotek

S málokterým koutem světa je spjato tolik záhad jako s Velikonočním ostrovem. Vedle obřích kamenných soch zvaných moia, díky nimž se stal tento ostrov světoznámým, vzrušují badatele také podlouhlé dřevěné destičky popsané tajemným písmem rongorongo, které se dosud nepodařilo nikomu rozluštit. Jsou tací, kteří věří, že jeho rozluštěním by se dalo zjistit, co způsobilo kolaps dávné civilizace Rapa Nui.

Yvonne Pokorná 8. října 2016

Jako první podal o rongorongo zprávu na počátku roku 1864 křesťanský misionář Eugène Eyraud. V té době tomuto písmu jen částečně rozumělo pouze několik ostrovanů. Písmo používala malá část původní populace, a to privilegovaná skupina kolem vládnoucí rodiny. Po odvezení královské rodiny do otroctví a zdecimování obyvatelstva byla znalost písma rongorongo ztracena.

Znaky se, navzdory množství pokusů, dosud nepodařilo rozluštit.

Znaky se, navzdory množství pokusů, dosud nepodařilo rozluštit.

Do dnešních dnů se zachovalo 26 destiček, které dohromady obsahují více než 14 000 znaků. Až na několik glyfů vytesaných do kamenů jsou všechny nalezené znaky vyřezány do dřevěných tabulek. Mají většinou podobu lidí, zvířat, rostlin či geometrických forem. Texty v rongorongo jsou zapisovány velmi kuriózním stylem. Říká se tomu bustrofédon (v řečtině to znamená obracení volů). Zatímco dnes se zapisuje latinka zleva doprava a jiná písma, např. hebrejské písmo, zprava doleva, při bustrofédonu se píše vždy jeden řádek zleva doprava a druhý řádek zprava doleva. Název je odvozen z toho, že se při dosažení konce řádku pero nepřerušuje, ale obrací zpět, podobně jako tažná zvířata při orbě.

Reverzní bustrofédon pro latinku.

Reverzní bustrofédon pro latinku.

Tento styl písma byl obvyklý ve starověkých kulturách Etrusců, Sabejců, Chetitů, Luvijců či Safajtců. Podle polského badatele Igora Witkowského má rongorongo jistou unikátní vlastnost, kterou má společnou s písmem nalezeným ve starověkém městě Mohendžodaro, a sice to, že každý druhý řádek je převrácený. Po dokončení jednoho řádku písař tabulku otočil vzhůru nohama a pokračoval v psaní. Srovnání s Mohendžodarem však vzbuzuje otazníky. Když totiž na Rapa Nui připluli první Polynésané (snad kolem 900 n. l. nebo i dříve), Mohendžodaro a celá protoindická civilizace v povodí řeky Indu už dávno neexistovala. Z neznámých důvodů zanikla někdy v polovině 2. tisíciletí před naším letopočtem. Sahá snad kultura Velikonočního ostrova mnohem hlouběji – do prehistorie lidstva?

Neznámý původ písma

Stáří písma je sporné, existuje domněnka, že písmo bylo převedené na Rapa Nui v 1. tisíciletí n. l. a také že se může jednat o výsledek kontaktů Evropanů s Polynésany v 18. století. Mnoho současných teorií se také točí kolem toho, že písmo vzniklo až jako kopie evropského písma po objevení ostrova Evropany.

Rongorongo text B. Tabulka s textem rongorongo, známá také jako Aruku kurenga.

Rongorongo text B. Tabulka s textem rongorongo, známá také jako Aruku kurenga.

Pavel Pavel, český účastník výzkumné expedice norského badatele Thora Heyerdahla, si v souvislosti s písmem rongorongo klade ve své knize Rapa Nui hned několik otázek: „Vzniklo tady (na Velikonočním ostrově), nebo si je domorodci přivezli odjinud? Jestli ano, tak odkud?” Podle ústních legend první polynéští osadníci vedení Hotu Matu’ou si na ostrov donesli 67 destiček s nápisy rongorongo. Na žádném z tisíců polynéských ostrovů se však nikdy nenašlo nic, co by se destičkám rongorongo podobalo. Můžeme se proto celkem oprávněně domnívat, že rongorongo vzniklo přímo na Velikonočním ostrově. Pokud by tomu tak bylo, šlo by jedno z mála písem vzniklých v izolaci.

Proslulé sochy moia na Velikonočním ostrovu

Proslulé sochy moia na Velikonočním ostrovu

Francouzský spisovatel a archeolog Francis Mazière ve své knize Záhady Velikonočního ostrova uvádí, že mu poslední do tajů tohoto písma zasvěcený domorodec jednou prozradil: “První rasa vynalezla písmo rongorongo. Psali to do kamene. Ze čtyř částí světa, které byly první rasou obydleny, je toto jediné v Asii, které stále existuje.” Jak domorodec dále upřesnil, první rasa se dříve nalézala na dvou polynéských ostrovech, v části Asie a Afriky. Otázkou je, o jaké lidi vlastně šlo.

Předala písmo ostrovanům tajemná bílá rasa?

Maďarský badatel de Hevseg porovnal rongorongo s písmem z Mohendžodara a zjistil, že se mu velmi podobá. Přitom Velikonoční ostrov a Mohendžodaro leží na opačných stranách zeměkoule. Žádná jiná oblast není tak vzdálená od údolí Indu jako Velikonoční ostrov. Plavili se snad příslušníci dávných civilizací na tak velké vzdálenosti po Pacifiku a přiváželi s sebou před pěti tisíci lety i tuto složitou formu písma? Jaký druh kataklyzmatu zabránil dávným mořeplavcům vrátit se na Velikonoční ostrov zpátky? Představovaly snad sochy moia tyto dávné předky, na jejichž návrat ostrované dlouhé roky čekali?

Porovnání znaků písma rongorongo s písmem z Mohendžodara.

Porovnání znaků písma rongorongo s písmem z Mohendžodara.

Legendy o tajuplných bílých mužích, jichž jsou ostrované vlastními potomky, jsou rozšířeny po celé Polynésii. Když Roggeween roku 1722 objevil Velikonoční ostrov, spatřil k svému údivu na zemi také „bílé muže“. A obyvatelé Velikonočního ostrova dovedli vypočítat ze svých předků ty, kteří měli bílou pleť, až do doby Tikiovy a Hote Matuovy, kdy sem připluli z „hornaté země na východě vysušené sluncem“. Rongo – což se na některých ostrovech vyslovuje Longo – bylo jméno jednoho z nejznámějších, pověstmi opředených předků Polynésanů. Byl výslovně líčen jako bílý a světlovlasý. Když kapitán Cook poprvé přijel na Havaj, přijali ho ostrované s otevřenou náručí, protože věřili, že je to jejich bílý předek Rongo, který se po nepřítomnosti několika generací vrátil na svém velkém plavidle s plachtou z domoviny jejich otců.

Další články

Zavří­t reklamu