Ruiny starobylého afrického města Djado z ptačí perspektivy.

Ruiny starobylého afrického města Djado z ptačí perspektivy. | zdroj: ancientpages.com


Tajemné opevněné město na nebezpečné trase po Sahaře. Obchodovalo se tu s otroky?

TÉMATA: afrika | sahara | zaniklá města | niger

user-avatar

Yvonne K.

27. 06. 2019 | 09:00

V jedné z nejvíce nepřístupných horských a náhorních oblastí centrální Sahary se nachází ruiny opevněného města postaveného z hlíny a kamení, o jehož vzniku a další historii se mnoho neví.

Djado leží na jižním okraji stejnojmenné náhorní plošiny na severovýchodě dnešního Nigeru. Tato oblast byla v roce 2006 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO jednak pro četné nálezy jeskynního umění a řadu dnes již opuštěných měst a pevností, jejichž trosky jsou tu k vidění dodnes. Djado, jehož původní název se nedochoval, patří k těm nejpozoruhodnějším. Jde o starobylý opevněný komplex, který je protkaný labyrintem uliček, chodeb a průchodů ležících v rozvalinách. Nachází se 450 metrů nad mořem uprostřed bažinaté oázy s poloslanou vodou.

Kdo město založil, není známo. Neznámí stavitelé je vystavěli z nepálených sušených cihel a kamenů. Vědci jeho počátek datují do doby někdy před 8000 až 1000 lety, kdy se toto místo stalo střediskem pro obchod se solí a otroky a důležitou zastávkou na obchodní trase mezi významnými královstvími a říšemi na území dnešního Nigeru a Libye.  

Skutečná historie města je však nejistá, více méně zahalená tajemstvím. Ví se jen, že posledními obyvateli města byli Kanuriové, kteří je z neznámých důvodů opustili. Možná proto, že voda z oázy se stávala brakickou (s koncentrací solí mezi mořskou a sladkou vodou), a tedy méně pitnou, poušť se příliš rychle rozrůstala, anebo proto, že původní ekonomický důvod, který vedl k rozkvětu města, se už dávno vytratil. Je rovněž možné, že obyvatele sužovaly časté nájezdy moskytů, kterých je bažinatá oáza plná. Kanuriové jsou známí tím, že si staví domy z hlíny a zdrojem jejich obživy je kromě zemědělství i těžba soli. Dnes do opuštěné oblasti míří jejich příbuzní – kočovní Tubuové, kteří tu sklízí datle z datlovníků, které jsou prý těmi nejlepšími v celém Nigeru. 

 

 

user-avatar

Yvonne K.

27. 06. 2019 | 09:00

Zavří­t reklamu