válkaČeskoslovenskoobjevy

Tajemné mega stavby na Ukrajině ukazují, jak se před tisíci lety demokracie zvrhla v tyranii

Tajemné mega stavby na Ukrajině ukazují, jak se před tisíci lety demokracie zvrhla v tyranii
Zdroj: sci-news.com
+ 6 fotek+ 7 fotek

Veřejná prostranství jsou nedílnou součástí komunit po celém světě a napříč historií a mnohá tato místa máme pevně spojená s kulturami, které je vytvořily. Athény tak mají svou agoru, Římané zase Forum Romanum a New York pak Times Square. A jak nedávný archeologický výzkum ukázal, také ukrajinská obec Majdanéc’ke disponuje svou vlastní verzí, která pochází až z mladší doby kamenné.

Yvonne Pokorná 5. května 2020

Majdanéc’ke je malá zemědělská vesnice, ve které žije jen něco málo přes 2 000 lidí. Přesto se může pochlubit velmi starou historií a pozoruhodnými archeologickými nálezy. Byly zde odhaleny pozůstatky rozsáhlého neolitického osídlení, jehož stáří se datuje do doby 4 100 až 3 600 před naším letopočtem. Zanechala je tu takzvaná Tripolská kultura, rozšířená nejen na území dnešní Ukrajiny, ale i Moldavska a Rumunska. Charakterizovala ji keramika, hlavně malované nádoby, tvořená bez použití hrnčířského kruhu, a drobné antropomorfní sošky model. Lid této kultury již pěstoval obilí a choval dobytek a pravděpodobně vynalezl kolo. A ačkoliv o fungování jejich společnosti víme velmi málo, archeologové se to snaží vyčíst z půdorysů staveb, z nichž mnohé byly objeveny pomocí metod identifikujících magnetické anomálie. “Struktura osídlení je skutečně vypovídající, co se týče sociální organizace,” říká Alexandr Ďjačenko z ukrajinské Národní akademie věd.

Majdanéc’ke mělo velikost na úrovni raných měst v Mezopotámii a budovalo se v soustředných kruzích. Mohlo v něm žít až 10 tisíc lidí. Archeologové zde identifikovali 3 000 menších domů o velikosti 190 metrů čtverečních a 13 megastaveb o velikosti až 1 680 metrů čtverečních. Zatímco malé domy byly dvoupatrové, ty velké měly jen jedno podlaží a některé nebyly zastřešené, takže šlo o otevřený prostor. Tento druh staveb se vyskytoval u centrálních prostranství, kdežto menší, zastřešené domy stály dál od městského centra. Podle vědců mohly tyto megastavby naráz pojmout více než tisíc lidí. Pravděpodobně sloužily veřejným účelům a mohly se v nich konat velká shromáždění, možná politické povahy.

“Toto unikátní prostorové rozvržení sídliště svědčí o jedinečném společenském uspořádání,” poznamenává Robert Hofmann z Kielské univerzity, který vedl nedávný výzkum v Majdanéc’ke. “10 tisíc lidí mohlo žít pohromadě jen za pomoci demokratických postupných rozhodovacích procesů, vykonávaných na různých společenských úrovních,” vysvětluje vědec. Tak veliká komunita, jako byla ta v Majdanéc’ke, mohla fungovat jen díky komunální správě. Majdanéc’ke bylo očividně organizovaným místem a to trvalo po 350 let.

Ale jako u všech starověkých měst, z nichž dnes zbyly jen ruiny, i ono nakonec zaniklo. Na základě průzkumu sídliště se archeologové domnívají, že se tak stalo kvůli úpadku toho, co bychom dnes nazvali občanskou společností. Všimli si totiž, že v průběhu času nabyly na významu velké centrální prostory na úkor těch menších a vzdálenějších od centra, které postupně mizely. To může odrážet změny v organizaci společnosti, kdy narůstala mocenská centralizace do té míry, že odradila, případně potlačila účast širších vrstev na správě. A to se ukázalo z dlouhodobého hlediska neudržitelným.

“Případ tripolských megastaveb je možná ukázkou toho, jak by se nemělo vládnout,” míní Hofmann a dodává: “Dysfunkčnost sociálních institucí, letargie a deficit demokratické participace vede k sociální nevyváženosti a způsobuje, že obří sídliště jsou neovladatelná.” Zřejmě následkem toho se nejstarší evropské protourbánní komplexy kolem roku 3 650 před naším letopočtem zhroutily, lidé se stáhli do menších vesnic a urbanismus se pak v Evropě vyvinul o mnoho později než na Blízkém východě.

 

Související články

Další články

Zavří­t reklamu