válkaČeskoslovenskoobjevy

Tajemné druhy lidí z dávných dob objevili vědci z pouhé sliny

Tajemné druhy lidí z dávných dob objevili vědci z pouhé sliny
Zdroj: buffalo.edu

Předchozí výzkumy odhalily, že se předchůdci moderních lidí v Asii a Evropě křížili s jinými ranými druhy homininů, včetně neandrtálců a denisovanů. Nyní vědci našli důkaz o "stínových" druzích pravěkých lidí. Tyto neznámé bytosti možná přispěly svým genetickým materiálem předkům lidí žijících dnes v subsaharské Africe.

Yvonne Pokorná 30. srpna 2017

K tomuto objevu došli vědci při zkoumání účelu a původu proteinu MUC7, který dává slině její slizkou konzistenci a váže se na mikroby, čímž potenciálně pomáhá tělu zbavit se bakterií způsobujících choroby. V rámci tohoto výzkumu tým vědců z Univerzity v Buffalo
přezkoumal gen MUC7 ve více než 2500 moderních lidských genomech. Tato analýza přinesla překvapení: skupina genomů ze subsaharské Afriky měla verzi genu, která se divoce lišila od verzí nalezených u jiných moderních lidí.

„Náš výzkum sledoval evoluci důležitého proteinu mucinu nazvaného MUC7, který se nachází v slinách,“ uvedl biolog Omer Gokcumen. „Když se podíváme na historii genu, který kóduje bílkovinu, spatříme otisk archaické přísady v dnešní populaci subsaharské Afriky.“
Subsaharská varianta byla natolik výrazná, že neandertálské a denisovanské MUC7 geny se mnohem více shodovaly s geny moderních lidí než se subsaharskými odchylnými případy.

Zkoumání evoluce slinných bílkovin vědce přivedlo ke křížení mezi lidmi a tajemnými starodávnými příbuznými.

Zkoumání evoluce slinných bílkovin vědce přivedlo ke křížení mezi lidmi a tajemnými starodávnými příbuznými.

„Na základě naší analýzy je nejpravděpodobnější vysvětlení pro tuto extrémní variaci dávná introgrese – tedy vnesení genetického materiálu ze ´stínových´druhů starých homininů,“ říká Gokcumen. „Tento neznámý příbuzný člověka by mohl být dosud neznámým homininem. Nazýváne ho stínovým druhem, protože k němu nemáme fosilie,” vysvětluje vědec.

Vzhledem k rychlosti, s jakou geny mutují v průběhu evoluce, vědci vypočítali, že předkové lidí, kteří nesou subsaharskou variantu MUC7, se zkřížili s jiným starodávným typem člověka již před 150 000 lety, tedy poté, co se evoluční cesty těchto dvou druhů rozešly asi před 1,5 až 2 miliony lety.

Zmiňovaný výzkum tak doplnil vzrůstající počet důkazů, které naznačují, že sexuální styky mezi různými archaickými lidskými druhy nebyly ničím neobvyklým. „Zdá se, že křížení mezi různými ranými druhy homininů nejsou výjimkou – je to norma,“ uzavírá Omer Gokcumen.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu