válkaČeskoslovenskoobjevy

Tajemné biblické jméno odkryli izraelští vědci na 3000 let starém džbánu. Patřilo soupeři krále Davida?

Tajemné biblické jméno odkryli izraelští vědci na 3000 let starém džbánu. Patřilo soupeři krále Davida?
Zdroj: www.haaretz.com
+ 2 fotky+ 3 fotky

V roce 2012 objevili archeologové v údolí Elah 3000 let starý džbán, roztříštěný do stovek střepů. Některé z nich obsahovaly písmena ze starobylé kanaánské abecedy. Vědci proto začali skládat střepy k sobě a po třech letech se jim podařilo nápis rozluštit. Představuje jméno, které zní Ešbal Ben Bada a dalo by se přeložit jako „muž od Bálova syna Bada“.

Irena Gruberová 22. června 2015

To však postavilo vědce před další hádanku: kdo Ešbal Ben Bada byl. Muselo jít zřejmě o významného a vlivného muže, když jeho jméno nechali vyrýt do džbánu. Pravděpodobně mu patřila rozsáhlá zemědělské půdy, jejíž produkci uchovával v keramických nádobách nesoucích jeho jméno.

„Je to poprvé, co se jméno Ešbal objevilo v nápise,“ prohlásil profesor Josef Garfinkel z Archeologického institutu Hebrejské univerzity. Jak ale poznamenal, jméno Ešbal se vyskytuje v Bibli. Ešbal Ben Saul bylo totiž původní jméno druhého izraelského krále, jenž vládl ve stejné době jako král David, když byl Izrael ještě rozdělen. Ešbal Ben Saul byl synem prvního izraelského krále Saula. Vlády se ujal po smrti svého otce a všech svých tří bratrů v bitvě v pohoří Gilboa, kde Saulova vojska byla poražena vojsky Pelištejců. Ešbal pak vedl vleklé boje s králem Davidem, než ho jedné noci bratři Baana a Rechab Beerotští zavraždili a jeho hlavu přinesli Davidovi do Hebronu. Ten je však za vraždu královského syna nechal zabít.

Nápis na džbáně

Nápis na džbáně

„Co stojí za povšimnutí je fakt, že se jméno Ešbal objevovalo v Bibli a jak teď vidíme i v nápisech na archeologických předmětech pouze v době vlády krále Davida, tedy v první polovině 10. století před Kristem. Tohle jméno se v pozdější době Prvního chrámu už nepoužívalo,“ poznamenal vědec. Podle něj se jméno Ešbal běžně používalo jen v Davidově době, zatímco jméno Bada je naprosto unikátní a dosud se neobjevilo na žádných nápisech ani v Bibli. Tento fakt vědce proto poněkud mate.

„Ve 2. knize Samuelově se používání jména Ešbal již zjevně vyhýbali, neboť jim evokovalo kanáanského boha bouře Bála, a proto bylo toto jméno změněno na Iš-Bošet. Původní jméno Ešbal se však dochovalo v Knize kronik,“ vysvětlil Garfinkel. Podle něj nešlo o nic neobvyklého, podobně přejmenovali i vojevůdce Gideona Bena Joaše – z Jerrubala na Jerubešeta. Jak známo, judaismus hlásá víru v jediného všemohoucího boha a zakazuje uctívat jiné bohy, považované za neexistující modly.

Churvat Keijafa

Churvat Keijafa

Archeologická lokalita Churvat Keijafa, kde byla nádoba s nápisem nalezena, bývá ztotožňována s biblickým městem Ša’arajim. Nachází se na severním ostrohu nad údolím Ela, kde legendární David porazil obra Goliáše. Zbytky hradeb zde byly poprvé rozpoznány v roce 2003 a od roku 2008 zde probíhá soustavný průzkum. Za tu dobu se tu odkryly kromě hradeb dvě brány, palác, obytné domy a kultovní prostory. Byl tu také nalezen nejstarší nápis psaný v hebrejštině.

„Ještě před pěti lety jsme nevěděli o žádných nápisech pocházejících z Judského království v 10. století před Kristem. Teď máme k dispozici již čtyři. To zcela mění náš pohled na písemnictví té doby. Je jasné, že bylo mnohé víc rozšířené, než jsme se původně domnívali. Zdá se, že organizace království potřebovaly kádry vzdělaných úředníků a písařů,“ míní Garfinkel. Je tak možné, že případné další nálezy prozradí o Davidově době ještě více.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu