Kamennou kouli nejde jen tak odvalit, jak je těžká.

Kamennou kouli nejde jen tak odvalit, jak je těžká. | zdroj: www.seeknewtravel.com


Tajemné balvany Moeraki: jak se ocitly na Novém Zélandě?

TÉMATA: spektakulární místa planety | divy přírody | tajemné kameny

user-avatar

Tyrion

15. 08. 2015 | 11:00

Pokud byste se procházeli po pláži Koekohe na novozélandském Jižním ostrově, čekalo by vás tam velké překvapení. V cestě by vám ležely kamenné koule, které jsou tak velké, až se zdá, že je tu po nějaké míčové hře kdysi dávno zapomněli nějací obři. Nebo jsou to snad skořápky vajec v moři zrozených draků? Nad kameny Moeraki se vznáší plno otazníků – co vlastně jsou a kde se tady vzaly?

V maorském regionu Otago je rozeseto podél pobřeží až 50 těchto balvanů. Některé tam leží osamoceně, jiné ve shlucích. Jejich šířka se pohybuje od půl až do 2,2 metry, ale některé jsou v průměru až 3 metry široké. Říká se jim Moeraki podle nedaleké rybářské vesničky.

Původ kamenů zůstává nejasný a rovněž se těžko vysvětluje, jak se vzaly na tak neobvyklém místě. Podle zatím nejuznávanější vědecké teorie jde o minerálové nakupeniny, které jsou výsledkem eroze, zhušťování a času. Trvalo 60 milionů let, než se z měkkých sedimentárních hornin s velmi jemně zrnitou strukturou, které původně ležely na dně moří, utvořila tvrdá, kompaktní hmota, vzniklá vysrážením přírodního minerálního cementu v prostoru mezi zrny sedimentů. Tyto usazeniny byly později vyneseny nahoru a zformoval se z nich na pobřeží útes. Vytrvalý příboj vln, který po miliony let bušil do měkčí skály, způsobil, že se z ní uvolnily kameny a skutálely se dolů na pláž, kde je voda dál omílala.

Balvany Moeraki

Lidem však povětšinou vrtá hlavou, čím to, že jsou balvany tak dokonale kulaté. Nejde o druh fosílie? Mimozemská vejce nebo neznámé zásobníky energie z mimozemského plavidla, které kdysi havarovalo?

Pověsti domorodých Maorů dávají kameny do souvislostí s vrakem velké kanoe Āraiteuru, která přivážela předky kmene Ngai Tahu k Jižním ostrovu a ztroskotala v bouři poblíž Matakea (Shag Point). Její náklad pak vyplavilo moře na břeh a kulaté koše na úhoře, vodní dýně a sladké brambory se proměnily v kameny.

Jeden z balvanů

Podrobnou analýzou pomocí optické mineralogie, rentgenové krystalografie a elektronové mikrosondy se však potvrdilo, že se balvany skládají z bláta, jemného bahna a jílu, stmelených kalcitem. Stupeň cementace se přitom liší – uvnitř kamene je relativně slabý oproti značné tvrdosti na jeho povrchu, což je pro kameny velmi neobvyklé. Výzkum složení balvanů také prokázal obsah magnézia a železa, stejně jako stabilních izotopů kyslíku a uhlíku. Vědci jsou přesvědčeni, že kameny za svůj kulový tvar vděčí právě ohromné difúzi uhlíku.

Balvany Moeraki jsou však zvláštní také tím, že mají četné trhliny, které se paprskovitě rozbíhají z dutého jádra, vyplněného krystaly dolomitu a křemene. Podle vědců k jejich popraskání došlo, když hladina moře poklesla a umožnila spodní vodě protékat skrze jílovité usazeniny obklopující kameny.

I přes tato vědecká vysvětlení obří kulovité kameny nepřestávají udivovat turisty, přírodovědce i záhadology. Jsou prostě fascinující. Podobné lze najít i na jiných místech planety, například v Číně, USA, Rusku, Izraeli i ve Francii.  

user-avatar

Tyrion

15. 08. 2015 | 11:00

Zavří­t reklamu