válkaČeskoslovenskoobjevy

Tajemná symbolika ornamentálních alejí na Karlovarsku

Tajemná symbolika ornamentálních alejí na Karlovarsku
Zdroj: wikicommons
+ 5 fotek+ 6 fotek

Aleje si zpravidla představíme jako dlouhé, přímé linie stromořadí vysázených podél cest, které mají vést od určitého místa k cíli a jejichž původním smyslem bylo vytvářet pro pěší i tažná zvířata souvislý stín. Co když ale tvoří ornamenty, symboly nebo tvary písmen?

Václav Pokorný 12. dubna 2018

Staré ornamentální aleje jsou mimořádně vzácné. Dvě z nich najdete v Karlovarském kraji nedaleko Bečova nad Teplou, těsně u silnice z Vodné do Hlinek. V polovině této cesty byla kdysi vysazena dvě stromořadí lip, z niž jedno vytvářelo písmeno „M“ a druhé, umístěné výše, mělo tvar kříže. O vzniku stromořadí se postupem času začaly šířit pověsti, o nichž se dočteme i na informačních tabulích umístěných v blízkosti obou stromořadí.

Podle jedné byla tato zvláštní stromořadí vysazena na paměť návštěvy císařovny Marie Terezie. Ve druhé jde o romantickou pověst, podle které se na cestě do Vodné převrhl kočár, v němž zahynula mladá princezna Maria Spada – Potenciami, která byla sestřenicí majitele bečovského zámku vévody Bedřicha Beaufort-Spontina. A ten nechal obě zvláštní půdorysné aleje zřejmě na její počest vysadit. Podle třetí je vysadil lesní správce beaufortského panství, když mu zemřela snoubenka.

Dnes v místě aleje ve tvaru písmene M najdeme kromě informačních tabulí také kámen, na němž byla svého času přibita pamětní deska, kde bylo uvedeno, na čí počest bylo 69 lip velkolistých vysazeno. V padesátých a šedesátých letech byl však nápis vandaly poničen a zpráva pro budoucí generace tak byla navždy ztracena.

Křížové stromořadí

Křížové stromořadí

Při pátrání a dohledání archivních fotografií z 30. let se potvrdilo, že obě stromořadí skutečně nechal vysadit Bedřich Beaufort-Spontin (1843-1916). Učinil tak na památku své sestřenice, princezny Maria Spada-Veralli-Potenziani, kterou měl velmi rád a s níž si byli oba velmi blízcí. Jejich vztah byl zřejmě čistě platonický, neboť Maria byla vdaná a měla tři děti a ani Bedřich nebyl bez závazků. Maria zemřela v Římě v roce 1899 ve věku 49 let a vévoda se s její smrtí zřejmě dlouho vyrovnával. Obě aleje dal vysázet v roce 1902. Mezi rameny písmene „M“ nechal umístit velký přírodní kámen, na kterém byla upevněna žulová pamětní deska s písmeny tvořící nápis: IN MEMORIAM MARIA SPADA POTENZIANI MCMII.

Kvůli kolaboraci s nacisty Beaufort-Spontinové o svůj rodinný majetek po roce 1945 přišli a odstěhovali se do Rakouska. Lípy z obou stromořadí však u Bečova nad Teplou stojí dodnes a od roku 1998 jsou chráněnou přírodní památkou.

Další články

Zavří­t reklamu