Takto početné dříve bývaly rodiny.

Takto početné dříve bývaly rodiny. | zdroj: wikipedia commons


Tajemná Ruska z 18. století stihla za život porodit 69 dětí!

TÉMATA: rusko | porodnost | plodnost

user-avatar

Jan Kyzlink

8. 11. 2015 | 13:00

Podle posledního sčítání lidu z roku 2011 mají české ženy nejčastěji dva potomky, přičemž počet bezdětných žen rok od roku roste a zároveň ubývá rodin s více než dvěma dětmi. Dnešní mladí lidé se do rodičovství zkrátka nehrnou – je to těžká role, která něco stojí. Mít děti však zřejmě nebyl žádný problém pro jednu neznámou ruskou ženu, která žila v 18. století. Ta totiž přivedla na svět neuvěřitelných 69 potomků! Dodnes tento rekord nebyl a zřejmě už ani nebude překonán.

Svým jménem se však tato zasloužilá matka do historie vůbec nezapsala. Veškeré soudobé prameny a tedy i Guinessova kniha světových rekordů o ní píše jen jako o manželce jistého rolníka Feodora Vasiljeva z města Šuja v Rusku. Během svého života rodila sedmadvacetkrát, z toho čtyřikrát čtyřčata, sedmkrát trojčata a šestnáctkrát dvojčata, což dohromady dělá 69 dětí. Pozoruhodné rovněž je, že vyjma tří dětí všechny přežily až do dospělosti. Jejich matka však po jisté době zřejmě zemřela, neboť z dokumentů vyplývá, že Feodor Vasiljev se podruhé oženil a s novou ženou zplodil dalších 18 potomků. Shrnuto a podtrženo, zanechal tak po sobě celkem 87 dětí.

Takhle to vypadá, když jdou děti na svět hezky po sobě.

Tyto závratné cifry samozřejmě vzbuzují u současníků nelíčený údiv. Mít tolik dětí jeví se jako nepředstavitelné – jak je všechny zaopatřit, nakrmit, ošatit, zvládnout jejich výchovu, jak si k čertu zapamatovat jejich jména, když jsou mnohé z nich navíc jak vejce vejci podobné? "Jejich matku asi kleplo, nebo se zabila,"  míní jedna z dnešních dívek. Ti, co si libují v číslech, pak dál rozvíjejí počty: jestliže každý ze 67 přeživších dětí měl alespoň dvě děti, jak je dnes běžné, a ty pak měly taky dva potomky a tak to šlo dál, pak – za předpokladu 25 let odstupu mezi generacemi – zanechalimanželé Vasiljevovi po sobě okolo 70 000 potomků... No, není divu, že si jich ve své době považovala i samotná carská rodina.   

user-avatar

Jan Kyzlink

8. 11. 2015 | 13:00

Zavří­t reklamu