válkaČeskoslovenskoobjevy

Tajemná Ruska z 18. století stihla za život porodit 69 dětí!

Tajemná Ruska z 18. století stihla za život porodit 69 dětí!
Zdroj: wikipedia commons

Podle posledního sčítání lidu z roku 2011 mají české ženy nejčastěji dva potomky, přičemž počet bezdětných žen rok od roku roste a zároveň ubývá rodin s více než dvěma dětmi. Dnešní mladí lidé se do rodičovství zkrátka nehrnou – je to těžká role, která něco stojí. Mít děti však zřejmě nebyl žádný problém pro jednu neznámou ruskou ženu, která žila v 18. století. Ta totiž přivedla na svět neuvěřitelných 69 potomků! Dodnes tento rekord nebyl a zřejmě už ani nebude překonán.

Jan Kyzlink 8. listopadu 2015

Svým jménem se však tato zasloužilá matka do historie vůbec nezapsala. Veškeré soudobé prameny a tedy i Guinessova kniha světových rekordů o ní píše jen jako o manželce jistého rolníka Feodora Vasiljeva z města Šuja v Rusku. Během svého života rodila sedmadvacetkrát, z toho čtyřikrát čtyřčata, sedmkrát trojčata a šestnáctkrát dvojčata, což dohromady dělá 69 dětí. Pozoruhodné rovněž je, že vyjma tří dětí všechny přežily až do dospělosti. Jejich matka však po jisté době zřejmě zemřela, neboť z dokumentů vyplývá, že Feodor Vasiljev se podruhé oženil a s novou ženou zplodil dalších 18 potomků. Shrnuto a podtrženo, zanechal tak po sobě celkem 87 dětí.

Takhle to vypadá, když jdou děti na svět hezky po sobě.

Takhle to vypadá, když jdou děti na svět hezky po sobě.

Tyto závratné cifry samozřejmě vzbuzují u současníků nelíčený údiv. Mít tolik dětí jeví se jako nepředstavitelné – jak je všechny zaopatřit, nakrmit, ošatit, zvládnout jejich výchovu, jak si k čertu zapamatovat jejich jména, když jsou mnohé z nich navíc jak vejce vejci podobné? „Jejich matku asi kleplo, nebo se zabila,“ míní jedna z dnešních dívek. Ti, co si libují v číslech, pak dál rozvíjejí počty: jestliže každý ze 67 přeživších dětí měl alespoň dvě děti, jak je dnes běžné, a ty pak měly taky dva potomky a tak to šlo dál, pak – za předpokladu 25 let odstupu mezi generacemi – zanechalimanželé Vasiljevovi po sobě okolo 70 000 potomků… No, není divu, že si jich ve své době považovala i samotná carská rodina.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu