Incká citadela téměř splynula s okolní vegetací, vidět jsou z ní jen zdi.

Incká citadela téměř splynula s okolní vegetací, vidět jsou z ní jen zdi. | zdroj: ancientpages.com


Tajemná pevnost Inků byla nalezena v peruánském pralese

TÉMATA: archeologie | nálezy | peru | inkové

user-avatar

Tomáš Chalupa

21. 10. 2017 | 09:00

Peruánské pralesy v sobě skrývají stále mnoho staveb a pozůstatků z říše dávných Inků. K málokterým se díky husté vegetaci vůbec kdy někdo dostane. Tentokrát se to ale díky místním indiánům podařilo. Ti totiž sami upozornili na to, že se jim podařilo v pralese najít podivnou stavbu.

Obyvatelé pralesa našli zdi, chodby i základy budov. Vše bylo skryto pod nánosy hlíny a vegetace. Pozůstatky stavby jsou vzdáleny pět dnů chůze od nejbližšího města, kterým je Cuzco, kdysi hlavní město Inků. To je od roku 1983 zapsáno na seznamu chráněných památek UNESCO. 

Další kroky jsou jasné. Nejprve bude celá oblast uzavřena a pak v ní započne archeologický průzkum. Místní úřady už připravují rozsáhlou archeologickou expedici na toto místo. Jakmile se vrátí, svět se jistě dozví další detaily o tomto nálezu. 

Incká říše byla ve své době největší indiánskou říší na americkém kontinentu. Zanikla v 1. třetině 16. století pod náporem španělských dobyvatelů, vedených conquistadorem Franciscem Pizarrem. Nepatrný zbytek říše pod vládou boční linie Inků vydržel v horách okolo pevnosti Vilcabamba až do roku 1572, kdy byl rovněž dobyt Španěly. 

user-avatar

Tomáš Chalupa

21. 10. 2017 | 09:00

Zavří­t reklamu