V roce 1979 byla vykopána během archeologického výzkumu na eneolitickém výšinném hradisku v Hlinsku kostra ženy pohřbené v sídlištní jámě, u které byl nalezen kostěný nástroj a kamenný sekeromlat.

V roce 1979 byla vykopána během archeologického výzkumu na eneolitickém výšinném hradisku v Hlinsku kostra ženy pohřbené v sídlištní jámě, u které byl nalezen kostěný nástroj a kamenný sekeromlat. | zdroj: Muzeu Komenského v Přerově


Tajemná dáma z Hlinska trpěla vzácnou nemocí

TÉMATA: archeologie | nálezy | pravěk | prehistorie | hradiště | eneolit

user-avatar

Václav Pokorný

17. 04. 2019 | 09:00

Tajemná dáma pohřbená před více než pěti tisíci lety v hradišti Hlinsko na Přerovsku vydala část svých tajemství. Žena byla v osmdesátých letech nalezena v pohřební jámě s mužským sekeromlatem v rukou, což se stalo předmětem spekulací o jejím společenském postavení. Nedávný výzkum jejich ostatků však také odhalil, že trpěla vzácným Klippel-Feilovým syndromem, takže chodila s hlavou nakloněnou na stranu.

Opevněná osada z pozdní doby kamenné (eneolitu) na návrší zvaném „Nad Zbružovým“ (300–315 m. n. m.) nedaleko Hlinska představuje jednu z nejdůležitějších archeologických památek Přerovska. Nalezneme ji kilometr severně od obce Hlinsko na Lipensku, na protáhlé jazykovité ostrožně, vybíhající z masívu Maleníku. Poloha návrší umožňovala svým pravěkým obyvatelům optickou kontrolu rozsáhlého úseku jihozápadní části přírodního komunikačního koridoru Moravské brány.

Lokalita byla systematicky zkoumána archeologem Jiřím Pavelčíkem v letech 1967–1991. Bylo zde zjištěno osídlení kultury s nálevkovitými poháry a kultury s kanelovanou keramikou. Hradiště bylo významným výrobním a obchodním centrem a je zde doloženo zpracování kamene.

K nejvýznamnějším objevům v hlinském hradišti však bezesporu náleží hrob ženy v sídlištní jámě (obj. č. 20/79), odkrytý v roce 1979 ve svažité jihozápadní části osady. Jáma, do které byla zemřelá uložena, byla vykopána v areálu zaniklé chaty. Součástí hrobu byl zřejmě i kamenný věnec nad hrobovou jámou, který mohl nahoře hliněný rov vymezovat. Žena byla pohřbena s typicky mužským inventářem, sekeromlatem, což byla naprosto ojedinělá záležitost.

V nedávné době se týmu vedeném předním českým odborníkem na eneolit Lubomírem Šebelou podařilo o této dámě zjistit zcela nové poznatky prezentované na výstavě v přerovském muzeu. I přes celou řadu vrozených defektů se tato žena dožila úctyhodného věku čtyřiceti let. Trpěla vzácným Klippel-Feilovým syndromem, takže chodila s hlavou nakloněnou na stranu.

„Ve své době byla výjimečnou osobností. Byla to žena nesmírně aktivní, pracovitá a z toho důvodu byla také pohřbena v areálu samotného hradiska – musela tedy představovat jeho elitu. Vzbuzovala obdiv i tím, že se vypořádávala se zdravotními problémy, s nimiž přišla na svět. Díky nálezu kamenného sekeromlatu, jenž je atributem mužského pohřbu, se domnívám, že byla zapojena i do tehdejší těžby. Nevylučuji ale, že měla i jiné funkce, a nabízí se funkce kněžky,“ uvedl pro Přerovský deník Lubomír Šebela.

user-avatar

Václav Pokorný

17. 04. 2019 | 09:00

Zavří­t reklamu